Jdi na obsah Jdi na menu


Školská rada

Školská rada Vám pomůže při řešení problémů týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu školy na další rok, vyjadřování k rozborům hospodaření a navrhováním opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce. Školská rada může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady:

  • Mgr. Karla Němečková Hospodářská - zvolená z řad pedagogů
  • Bc. Jiřina Palečková - jmenována zřizovatelem
  • Bc. Iveta Kahovcová - zvolena zákonnými zástupci žáků

Kontakty:

hospodarska@zstrebonin.cz

jirinapaleckova1@seznam.cz

kahovcova@dolnitrebonin.cz

 

 

Příspěvky

Zápisy z jednání školské rady

31. 8. 2023

 

Jednací řád školské rady při Základní škole Dolní Třebonín

30. 8. 2022

 

Výsledky voleb do školské rady 18.11.2021

18. 11. 2021

 

Volby do školské rady 18.11.2021

18. 11. 2021

 

Doplňovací volby do školské rady

26. 10. 2020

05. - 09. 10. 2020 - návrhy kandidátů (podávání návrhů ukončeno)

10. - 25. 10. 2020 - zveřejnění navržených kandidátů na webu školy (uvnitř příspěvku)

ZMĚNA - termín voleb bude nově stanoven po ukončení zákazu volného pohybu osob

 

Výňatek ze Školského zákona o školské radě

14. 12. 2018

 

Výsledky voleb do školské rady 28.11.2018

30. 11. 2018

 

Výsledky voleb do školské rady 3.11.2015

3. 11. 2015