Jdi na obsah Jdi na menu


Mapa stránek

 Na úvod se přepnete také po kliknutí na logo školy v záhlaví webu. Na úvodní stránce se vypisují příspěvky ze všech rubrik v Menu. Bíle podbarvené příspěvky se týkají akcí budoucích, šedě podbarvené již proběhly či právě probíhají.

 Zde naleznete aktuální telefonní čísla a emaily zaměstnanců. Uvedená je fakturační adresa, číslo účtu, název zřizovatele apod.

 Je rozděleno na pět tématicky rozdělených fotogalerií. Přesné ohraničení témat je poměrně obtížné.

 Fotogalerie jsou zde rozlišeny barvou textu nad fotografiemi.

  • Červená třída obsahuje červený text a fotografie z velké třídy MŠ (příklad).
  • Modrá třída obsahuje modrý text a fotografie z malé třídy MŠ (příklad).
  • Černý/šedý text pak označuje fotogalerie ze společných akcí obou tříd MŠ (příklad).

 Zde převažují fotogalerie z akcí konaných mimo vyučování či mimo budovu školy, případně, když organizátorem akce není naše škola.

 Zahrnuje převážně fotogalerie ze společných akcí konaných v době vyučování či spolupořádané naší školou.

 Fotogalerie věnovaná převážně aktivitám ve ŠD.

 Přehled fotogalerií převážně z výuky jednotlivých předmětů v budově ZŠ.

 Nejobsáhlejší rubrika z Menu zaměřená na provozně organizační informace určené převážně rodičům.

 Zde je pravidelně zveřejňován jídelní lístek, případně další dokumenty.

 Informace pro rodiče a zájemce o základní vzdělávání, výsledky zápisů, vnitřní předpisy, výroční zprávy a další související informace.

 Informace a doporučení pro rodiče, výsledky zápisu, vnitřní předpisy a další dokumenty.

 Informace pro účastníky zájmového vzdělávání, tiskopisy a vnitřní předpisy.

 Rubrika, kde jsou zveřejněna jména členů školské rady, zápisy z jednání školské rady apod.

 Zde informujeme o plánovaných prázdninách a přerušení provozu v jednotlivých součástech školy.

 Je rozepsán podle tříd.

 Ukazuje naplněnost herny v suterénu školy a volné hodiny pro případné zájemce o pronájem.

 Přehled všech zájmových kroužků vedených pracovníky školy i externími pracovníky.

 Rozvrh hodin a případné další informace k provozu tohoto odloučeného pracoviště v naší škole.

 Informace k realizaci projektové výuky, soutěží a závodů.

 Školní časopis ve formátu PDF, připravený k vytištění.

 Zřizovatelem naší školy je obec. Po kliknutí na erb dojde k přesměrování na web OÚ.

 Nabídka programů k procvičování znalostí.

 Něco málo pro pobavení z pedagogické praxe.

 Rubrika věnovaná digitálním učebním materiálům, zpracovaným v rámci OP VK.

 Stručné informace k historii školy vybrané z kronik a doplněné aktualitami.

 Zobrazuje poslední fotografii z nejaktuálnější fotogalerie ve fotoalbu.

 Možnost rychlého přesunu na webové stránky organizací, se kterými spolupracujeme, nebo na weby, které nám připadají užitečné.

 Odkaz naleznete vpravo nahoře. Po kliknutí se zobrazí formulář pro přihlášení.

 Rychlý kontakt s adresou.

 Rychlý přístup k fotogaleriím podle jednotlivých součástí školy v modrém poli.

 Kliknutím na zvýrazněný den v měsíci zobrazíte přehled všech příspěvků a fotogalerií k danému dni. Klikáním dvojité šipky se můžete pohodlně přesouvat zpět až do roku 2006, kdy jsme naše webové stránky založili.

 Do bílého řádku napište slovo či jeho část. Po kliknutí na "vyhledat" se objeví všechny příspěvky z našich stránek obsahující napsaný výraz.