Jdi na obsah Jdi na menu


Výsledky voleb do školské rady 28.11.2018

30. 11. 2018

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole byli zvoleni tito členové:

Lenka Hlásková - zvolena zákonnými zástupci

Karla Hospodářská - zvolena pedagogy ZŠ

Jiřina Palečková - jmenován zřizovatelem

 

Informace o průběhu hlasování

V tajném hlasování zákonných zástupců bylo navrženo 10 kandidátů. Celkem se zúčastnilo 6 voličů.

L. Hlásková získala 3 hlasy, D. Bidelnicová 2 hlasy a M. Kubešová 1 hlas.

V hlasování pedagogických zaměstnanců ZŠ byli navrženi 3 kandidáti - K. Hospodářská, Z. Janouchová, A. Špindlerová. Zvolena  byla jednohlasně K. Hospodářská.

Průběh hlasování včetně rozpečetění hlasovací urny a počítání hlasů daných jednotlivým kandidátům měl na starosti přípravný výbor ve složení - D. Nepivodová, K. Hospodářská a J. Švec.

Školská rada začne svou činnost na prvním jednání, které svolá ředitel školy a na kterém si zvolí svého předsedu.

zveřejněno dne 30. 11. 2018 v Dolním Třeboníně

Mgr. Jan Švec, ředitel školy