Jdi na obsah Jdi na menu


Výsledky voleb do školské rady 18.11.2021

18. 11. 2021

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole byli zvoleni tito členové:

Iveta Kahovcová - zvolena zákonnými zástupci

Karla Němečková Hospodářská - zvolena pedagogy ZŠ

Jiřina Palečková - jmenována zřizovatelem

 

Informace o průběhu hlasování

V tajném hlasování zákonných zástupců bylo navrženo 5 kandidátů. Celkem se zúčastnili 3 voliči.

I. Kahovcová získala 3 hlasy, M. Švecová 1 hlas a ostatní navržení kandidáti 0 hlasů.

V hlasování pedagogických zaměstnanců ZŠ byli navrženi 3 kandidáti - K. Hospodářská, Z. Janouchová, A. Pabianová. Zvolena  byla jednohlasně K. Hospodářská.

Průběh hlasování včetně rozpečetění hlasovací urny a počítání hlasů daných jednotlivým kandidátům zajistil ředitel školy spolu s členkou školské rady K. Němečkovou Hospodářskou.

Školská rada začne svou činnost na prvním jednání, které svolá ředitel školy a na kterém si zvolí svého předsedu. Tříleté funkční období nově zvolené školské rady začíná 1.12.2021

zveřejněno dne 24. 11. 2021 v Dolním Třeboníně

Mgr. Jan Švec, ředitel školy