Jdi na obsah Jdi na menu


Volby do školské rady 18.11.2021

18. 11. 2021

Oznámení o konání voleb do školské rady – zákonní zástupci

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole Dolní Třebonín oznamuji, že ve čtvrtek 18. 11. 2021 v čase od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:30 hodin proběhnou volby do školské rady. Volba bude provedena tajným hlasováním na volebních lístcích do zapečetěné urny zpřístupněné v ZŠ.

Vyzýváme rodiče žáků základní školy, aby do úterý 2. 11. 2021 navrhovali kandidáty na členy školské rady. Těmi mohou být pouze rodiče, jejichž žáci navštěvují naši základní školu. Osobami oprávněnými k podávání návrhů jsou rovněž pouze zákonní zástupci žáků.

Návrhy kandidátů na členy školské rady zapisujte na arch papíru opatřený razítkem školy a vyvěšený na nástěnce u hlavního vchodu ZŠ.

Funkční období je 3 roky, pro nově zvolenou školskou radu začíná 1.12.2021. Funkce člena školské rady skončí předčasně dnem, kdy přestane být žák zvoleného rodiče žákem naší školy. Z tohoto důvodu je vhodnější navrhovat za kandidáty spíše zákonné zástupce žáků z nižších ročníků.

V době od 3. do 17. 11. 2021 bude na nástěnce ve vestibulu školy zveřejněna listina kandidátů navržených oprávněnými osobami. Z nich bude následně volen jeden kandidát do tříčlenné školské rady.

Dne 18. 11. 2021 od 7:30 do 8:30 a od 16:00 do 17:30 proběhnou tajné volby do školské rady z navržených kandidátů. Volba proběhne v ZŠ, kde budou k dispozici volební lístky a zapečetěná urna k provedení hlasování. S sebou přineste platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze jeden kandidát.

Zveřejněno dne 20.10.2021.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy