Jdi na obsah Jdi na menu


Výsledky voleb do školské rady 3.11.2015

3. 11. 2015

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole byli zvoleni tito členové:

Martina Lipovská - zvolena zákonnými zástupci

Mgr. Karla Hospodářská - zvolena pedagogy ZŠ

Mgr. Roman Kurz - jmenován zřizovatelem

 

Informace o průběhu hlasování

V tajném hlasování zákonných zástupců bylo navrženo 5 kandidátů. Celkem se zúčastnilo 20 voličů. M. Lipovská získala 6 hlasů, D. Kahovec 5 hlasů, F. Vedl 4 hasy, M. Boušková 2 hasy, K. Šmejkalová 1 hlas a 2 hlasy byly neplatné.

V hlasování pedagogických zaměstnanců ZŠ byl navržen 1 kandidát, kterým byla paní učitelka Mgr. K. Hospodářská a byla zvolena jednohlasně.

Průběh hlasování včetně rozpečetění hlasovací urny a počítání hlasů daných jednotlivým kandidátům měl na starosti přípravný výbor ve složení - Lenka Plzáková, Mgr. Zdeňka Janouchová a Mgr. Jan Švec.

Školská rada začne svou činnost na prvním jednání, které svolá ředitel školy a na kterém si zvolí svého předsedu.

zveřejněno dne 3. 11. 2015 v Dolním Třeboníně

Mgr. Jan Švec, ředitel školy