Jdi na obsah Jdi na menu


Český jazyk - mluvnice 3.r.

1. 1. 2020

24.6.2020

 • Procvičování a opakování - přílohy "středa" + "velká písmena"

23.6.2020

 • Procvičování a opakování - přílohy "úterý" + "vyjmenovaná slova"

19.6.2020

 • Opakování - slovesa

18.6.2020

 • Opakování a procvičování - slovní druhy
  • Pracovní list - strana 50, určit slovní druhy alespoň v jedné části

17.6.2020

 • Opakování a procvičování - podstatná jména a slovesa
  • UČ: strana 111 / 1a
  • UČ: strana 111 / 1b - písemně

16.6.2020

 • Opakování a procvičování - samohlásky a souhlásky
  • Pracovní list "Samohlásky a souhlásky"

12.6.2020

 • Slovesa - opakování 
  • BČ: strana 43, 44, 45

11.6.2020

 • Základní skladební dvojice
  • Informace v dokumentu "přílohy" str. 1

10.6.2020

 • Základní skladební dvojice
  • Pracovní list

9.6.2020

 • Základní skladební dvojice
  • UČ: strana 107 / 2 - písemně
  • PS: strana 39

5.6.2020

 • Opakování a procvičování

4.6.2020

 • Opakování a procvičování - spojování vět do souvětí
  • PS: strana 36 - diktát
  • UČ: strana 109
  • PS: strana 40

3.6.2020

 • Opakování a procvičování - souvětí
  • PS: strana 39 / 1, 40 / 2
  • Tvoření souvětí - písemně na papír

2.6.2020

 • Opakování a procvičování - věta jednoduchá a souvětí
  • UČ: strana 106, 108
  • PS: strana 38

29.5.2020

 • Opakování a procvičování - podstatná jména, pády
  • Pracovní listy k dokončení

28.5.2020

 • Opakování a procvičování - sudoku s pády podstatných jmen
  • Pracovní list str. 4 - 5

27.5.2020

 • Opakování a procvičování - podstatná jména, pády
  • Pracovní list str. 3

26.5.2020

 • Opakování a procvičování - podstatná jména, pády
  • Pracovní list str. 2, vyskloňovat jedno vybrané podstatné jméno

22.5.2020

 • Prostor pro individuální procvičování. Čas můžete využít k doplnění některého cvičení, které jste během týdne nestihli dokončit.

21.5.2020

 • Procvičování a opakování
  • Pracovní list - strana 1 z dokumentu "Doplňující cvičení"
 • NEBO
  • Lidské tělo - opakování a procvičování, doplňování textu, i, í / y, ý, podstatná jména a slovesa, orientace v textu, slova příbuzná (tvary slov), skrývačky, 
   • "Lidské tělo" str. 6

20.5.2020

 • Slovesa - časování sloves
  • Zvolte si libovolné sloveso a vyčasujte jej v čase přítomném, budoucím a minulém
  • UČ: strana 26 / 1 - vyhledat slovesa a určit u nich mluvnické kategorie
 • NEBO
  • Lidské tělo - opakování a procvičování, řazení podle abecedy, podstatná jména, synonyma
   • "Lidské tělo" str. 4

19.5.2020

 • Podstatná jména a sloves - procvičování
  • Pracovní list
 • NEBO
  • Lidské tělo - opakování a procvičování, řazení podle abecedy, orientace v textu, slovní druhy, vyjmenovaná slova
   • "Lidské tělo" str. 2, 3

18.5.2020

 • Slovesa - časování sloves
  • UČ: strana 102 - 103
  • UČ: strana 102 / 3 - písemně
  • PS: strana 36
 • NEBO
  • Videovýuka
   • Matematika - násobení a dělení
    • UČ: strana 43, 46
   • Český jazyk - podstatná jména - pády
    • UČ: strana 101 / 1
  • Lidské tělo - práce s textem
   • "Lidské tělo" - str. 1

15.5.2020

 • Prostor pro individuální procvičování. Čas můžete využít k doplnění některého cvičení, které jste během týdne nestihli dokončit.

14.5.2020

 • Slovesa - procvičování
  • Pracovní list - strana 2
  • PS: strana 19 / 4
 • NEBO
  • Ve stínu to žije - opakování a procvičování, podstatná jména a slovesa
   • Ve stínu to žije - str. 9

13.5.2020

 • Podstatná jména - procvičování
  • UČ: strana 65 - vyhledat podstatná jména a určit u nich pád
  • UČ: strana 94 / 10 - určit u podstatných jmen rod
 • NEBO
  • Ve stínu to žije - opakování a procvičování, obojetné, měkké a tvrdé souhlásky
   • Ve stínu to žije - str. 7

12.5.2020

 • Slovesa - procvičování
  • Pracovní list
 • NEBO
  • Ve stínu to žije - zvratná slovesa, slovesa - opakování a procvičování
   • UČ: strana 101
   • Ve stínu to žije - str. 3

11.5.2020

 • Videovýuka + slovesa - zvratná slovesa
  • UČ: strana 101
  • PS: strana 35 dole
 • NEBO
  • Ve stínu to žije - práce s textem ("Ve stínu to žije" - str. 1 - 2)

8.5.2020

 • Státní svátek

Do 7.5.2020

 • Slovesa - infinitiv
  • UČ strana 100
  • PS strana 35 / 1 - 4 nahoře, pracovní listy
 • Slovesa - osoba, číslo, čas - opakování a procvičování, pracovní listy

1.5.2020

 • Státní svátek

Do 30.4.2020

 • Slovesa - čas
  • UČ strana 99
  • PS strana 34
  • Pracovní listy, diktát

Do 24.4.2020

 • Slovesa - osoba
  • UČ strana 98
  • PS strana 33
  • BČ strana 42, naučit se osoby zpaměti
  • Pracovní list

Do 17.4.2020

 • Opakování a procvičování učiva
  • Pracovní list, diktát
 • Slovesa - číslo
  • UČ strana 97
  • PS strana 32
  • BČ strana 47 / 7 dole
  • Pracovní list

10.4.2020

 • Velikonoční prázdniny

9.4.2020

 • Velikonoční prázdniny

Do 8.4.2020

 • Sloh - pozvánka
  • UČ strana 92, výroba vlastní pozvánky
 • Opakování a procvičování učiva
  • Vyjmenovaná slova, podstatná jména, slovní druhy (pracovní listy)

Do 3.4.2020

 • Podstatná jména - pády
  • umět zpaměti, pracovní listy
  • BČ strany 39, 40
 • Podstatná jména - opakování
  • UČ strana 71
  • PS strana 16

Do 27.3.2020

 • Opakování a procvičování
  • BČ strana 36
 • Podstatná jména - rod, číslo, pád
  • UČ strany 68 - 70
  • PS strany 14 - 16
  • pracovní listy

Do 20.3.2020

 • Souhrnné opakování slovních druhů

18.3.2020

 • Citoslovce
 • UČ strana 65
 • PS strana 12, pracovní list k procvičení

Do 17.3.2020

 • Spojky
  • Cvičení do sešitu, pracovní list k procvičení
 • Částice
  • UČ: strana 65 - předložky, strana 65 - spojky
  • PS: strana 12, pracovní list k procvičení

Do 13.3.2020

 • Slovní druhy
  • UČ: strana 64 - předložky, strana 65 - spojky
  • PS: strana 11