Jdi na obsah Jdi na menu


Český jazyk - mluvnice 2.r.

1. 1. 2020

24.6.2020

 • Procvičování a opakování - přílohy "středa" + "velká písmena"

23.6.2020

 • Procvičování a opakování - přílohy "úterý" + "vyjmenovaná slova"

19.6.2020

 • Opakování a procvičování - pracovní list str. 74

18.6.2020

 • Opakování a procvičování - slovní druhy, pracovní list str. 74 / 3 - vyhledávání slovních druhů: 1, 5, 7, 8

17.6.2020

 • Opakování a procvičování - slovní druhy, pracovní list str. 45a - utvořit s několika vybranými slovy věty jednoduché a souvětí

16.6.2020

 • Opakování a procvičování - samohlásky a souhlásky, pracovní list "samohlásky a souhlásky"

12.6.2020

 • Opakování a procvičování - věta a souvětí, pracovní list str. 79

11.6.2020

 • Opakování a procvičování, BČ str. 52, 54

10.6.2020

 • Opakování a procvičování, pracovní list str. 48 - 49

9.6.2020

 • Opakování a procvičování - slovní druhy, strana 1 z dokumentu "přílohy"

5.6.2020

 • Opakování a procvičování

4.6.2020

 • Opakování a procvičování - spojování vět do souvětí
  • Diktát z dokumentu "přílohy"
  • "Pracovní list" - str. 1 z dokumentu "přílohy"

3.6.2020

 • Opakování a procvičování - souvětí
  • "Pracovní listy" - str. 27, dokončit pracovní listy str. 66 - 67 z dokumentu "přílohy"

2.6.2020

 • Opakování a procvičování - věta
  • "Pracovní listy" - str. 26 - 27 z dokumentu "přílohy"

29.5.2020

 • Opakování a procvičování 
  • "Pracovní listy" - str. 26

28.5.2020

 • Opakování a procvičování 
  • Diktát z dokumentu "Pracovní listy" str. 1
  • Pracovní list, strana 16

27.5.2020

 • Opakování a procvičování 
  • PS: strana 44

26.5.2020

 • Opakování a procvičování 
  • PS: strana 43

22.5.2020

 • Prostor pro dokončování některého ze cvičení či k procvičení. Čas můžete využít i k bádání, zkoumání či tvůrčím činnostem, směřujícím k projektu.

21.5.2020

 • Ve stínu to žije - opakování a procvičování: měkké a tvrdé souhlásky, slovní druhy, orientace v textu, slova příbuzná (tvary slov), skrývačky str. ("Lidské tělo str. 6)

20.5.2020

 • Ve stínu to žije - opakování a procvičování: řazení podle abecedy, jednotné a množné číslo, synonyma ("Lidské tělo str. 4)

19.5.2020

 • Ve stínu to žije - opakování a procvičování: řazení podle abecedy, orientace v textu, slovní druhy, slabiky, krátké a dlouhé u ("Lidské tělo str. 2, 3)

18.5.2020

 • Videovýuka od 10:00
 • Český jazyk, opakování a procvičování
  • PS: strana 42
 • Lidské tělo - práce s textem
  • "Lidské tělo" str. 1

15.5.2020

 • Prostor pro dokončování některého ze cvičení či k procvičení. Čas můžete využít i k bádání, zkoumání či tvůrčím činnostem, směřujícím k projektu.

14.5.2020

 • Ve stínu to žije - opakování a procvičování: práce s textem podstatná jména, věta, slabiky, orientace v textu ("Ve stínu to žije" str. 9)

13.5.2020

 • Ve stínu to žije - opakování a procvičování: měkké / tvrdé souhlásky ("Ve stínu to žije" str. 7)

12.5.2020

 • Ve stínu to žije - opakování a procvičování: slovní druhy, věta, orientace v textu, slabiky, citově zabarvená slova ("Ve stínu to žije str. 3)

11.5.2020

 • Videovýuka od 10:00
 • Ve stínu to žije - práce s textem ("Ve stínu to žije" str. 1 - 2)

8.5.2020

 • Státní svátek

Do 7.5.2020

 • Opakování a procvičování
  • pracovní listy

1.5.2020

 • Státní svátek

Do 30.4.2020

 • Opakování a procvičování
  • pracovní listy, diktát

Do 24.4.2020

 • Spojování vět do souvětí
  • PS strany 39 - 40
  • BČ strana 52
  • UČ strana 103
  • Pracovní list
 • Sloh - dopis
  • UČ strana 105

Do 17.4.2020

 • Psaní velkých písmen - procvičování
  • Pracovní list
  • UČ strana 101 / 4, diktát
 • Spojování vět do souvětí
  • UČ strana 103
  • PS strana 37 - 38

10.4.2020

 • Velikonoční prázdniny

9.4.2020

 • Velikonoční prázdniny

Do 8.4.2020

 • Psaní velkých písmen
  • UČ strana 101
  • PS strana 36
  • Pracovní list
 • Opakování a procvičování učiva
  • Pracovní list

Do 3.4.2020

 • Vlastní jména
  • UČ strana 99
  • PS strana 33
  • BČ strana 59, 61
 • Místní jména
  • UČ strana 100
  • PS strana 34, 35
 • Sloh - dopis
  • PS strana 35 / manipulační činnost

Do 27.3.2020

 • Ostatní slovní druhy
  • UČ strany 96 a 97
  • PS strany 28, 29 a 30
 • Opakování a procvičování
  • BČ strany 48, 50, 52

19.3.2020

 • Ostatní slovní druhy - seznámení, zopakování
  • Opakovat především podstatná jména, slovesa a předložky

18.3.2020

 • Spojky - pracovní list k procvičení
  • UČ - strany 8 a 9
  • MIN - další 2 strany

Do 17.3.2020

 • Slovní druhy - předložky, spojky
  • Pracovní list k procvičení
  • UČ strana 95
  • PS strana 27

Do 13.3.2020

 • Slovní druhy - předložky
  • UČ strana 94
  • PS strana 26