Jdi na obsah Jdi na menu


Prvouka II. třída - projekty

Žáci druhého a třetího ročníku se i v rámci distanční výuky hojně zapojili do zadaných projektů. Jednotlivá témata pramenila především z látky, které jsme se věnovali v rámci prvouky.

Žáci třetího ročníku se zaměřili na krajinu, která nás obklopuje a snažili se popsat a zmapovat krajinu v jejich bezprostředním okolí. Někteří z nich si v rámci projektu zopakovali světové strany a vyrobili jednoduchou korouhvičku.

Žáci druhého ročníku se rovněž věnovali krajině, ale v jiné podobě. Jejich projekty byly směřované na téma stromy, které naší krajině hojně dominují, ale i na živočichy, obývající právě již zmíněné lesy.

Žáci obou ročníků si prostřednictvím vybraných projektů museli poradit nejen s tím, kde dané informace najít a jak s nimi pracovat, ale i s tím, jak získané informace použít a zaznamenat do výsledného projektu. Již tradičně jsou projekty doplněny i o výtvarnou část, prostřednictvím které žáci originálním způsobem dotváří dané téma.