Jdi na obsah Jdi na menu


Zahájení školního roku 2022 / 2023

1. 9. 2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v zahradní učebně od 7:45 hodin. Z tohoto důvodu doporučujeme teplejší oblečení.

Dovolujeme si pozvat rodiče prvňáčků, kterým budou předány základní provozně organizační informace.

První školní den dojde k ukončení vyučování všech ročníků v 8:30 hodin.

Obědy budou vydávány od 11:00 hodin.

Ranní i odpolední školní družina bude k dispozici pro přijaté účastníky.

Rodiče všech žáků se ve školním roce 2022/2023 budou opět finančně podílet na nákupu sešitů a školních potřeb, které nejsou poskytovány bezúplatně. 

Důležité informace k organizaci školy a vybavení žáků I. ročníku naleznete v  Menu/Základní škola/Informace a doporučení ZŠ. Přesto, že jde o informace primárně pro nové žáky 1. ročníku, naleznete zde řadu informací, které platí společně pro všechny ročníky základní školy a je dobré si je připomenout.

Žáci obdrží v naší škole všechny učebnice, pracovní sešity, sešity a spotřební materiál pro Pč i Vv. Podrobné informace k dalším školním potřebám předají žákům třídní učitelé na začátku školního roku.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

 • Ranní družina je k dispozici všem přijatým účastníkům od 6:30 do 7:20 hodin (odpolední končí v 16:00 hodin).
 • Ostatní žáci přicházejí do školy v době od 7:20 do 7:40 hodin (nejlépe v 7:35).
 • Do areálu ZŠ vstupují žáci přednostně brankou z chodníku. V případě, že je otevřena elektrická brána a nepohybuje se po příjezdové cestě žádné auto, mohou vstupovat i hlavní branou, pokud se právě nezavírá.
 • Rodiče vstupují do budovy školy pouze v odůvodněných případech (třídní schůzky, konzultace, projektové dny apod.). Výjimku mají rodiče žáků 1. ročníku prvních 14 dnů školního roku.
 • Potvrzení o povolení k inkasu odevzdají rodiče nových žáků nejpozději do konce prvního zářijového týdne (limit nejméně 3.000,-Kč na 1 dítě, bez udání data splatnosti, bez variabilního symbolu a dalších limitujících nastavení).
  • Termín pro uhrazení všech plateb je stanoven jednotně - do 20. dne v měsíci. Inkasní příkaz budeme zadávat zpravidla v době od 16. do 19. dne v měsíci. Při výjimečném neprovedení inkasa ve stanoveném termínu pak bude nutné uhradit částku hotově u sekretářky školy do 5 pracovních dnů v čase od 6:30 do 9:00 hodin.
 • Nově přijatým dětem bude vytvořen školní účet v Google Učebně daného ročníku.
 • Google Učebny z předchozího školního roku budou na začátku nového školního roku archivovány (žáci se již do nich nedostanou) a nový školní rok začneme s novými Google Učebnami ve všech předmětech. Všem opět dorazí pozvánky, které stačí potvrdit. Žákům, kteří přestupují na jiné školy bude v měsíci září smazán školní Google Účet s veškerým obsahem.
 • Nabídku zájmových útvarů a kroužků uveřejníme v průběhu září.
 • kalendáři akcí najdete plán aktivit, který je průběžně doplňován.
 • Aktualizovali jsme kontakty.