Jdi na obsah Jdi na menu


Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

8. 6. 2022

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji tento seznam uchazečů, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 s výsledkem řízení u každého uchazeče.

  

  Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023  
        body dle  
    Registrační číslo Výsledek zápisu kritérií  
  1.   H66AS  přijat(a) od 1.9.2022 6  
  2.   U4G4T  přijat(a) od 1.9.2022 5  
  3.   WQD7R  přijat(a) od 1.9.2022 5  
  4.   EV3P1  přijat(a) od 1.9.2022 5  
  5.   P8ZIV  přijat(a) od 1.9.2022 5  
  6.   3Z2GB  přijat(a) od 1.9.2022 5  
  7.   HX6XS  přijat(a) od 1.9.2022 5  
  8.   B9RK1  přijat(a) od 1.9.2022 4  
  9.   BKN6S  přijat(a) od 13.10.2022 4  
           
  Nepřijaté děti    
        body dle  
    Registrační číslo Výsledek zápisu kritérií  
  1.   LGNF1  nepřijat(a) 4  
  2.   3GESS  nepřijat(a) 4  
  3.   VX7XJ  nepřijat(a) 3  
  4.   QEPRL  nepřijat(a) 3  
  5.   MP3L9  nepřijat(a) 1  
  6.   96CR3  nepřijat(a) 1  
  7.   X8FTY  nepřijat(a) 1  
  8.   G9M63  nepřijat(a) 1  


Každému dítěti bylo přiděleno registrační číslo. Uchazečům, u kterých bylo rozhodnuto o nepřijetí, bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.

S podklady pro vydání rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci seznámit po předchozí telefonické domluvě v ředitelně základní školy od 8. do 14. června 2022. Kritéria, podle kterých bylo rozhodováno, jsou k dispozici na webu školy.

Pokud bylo dítě přijato a zákonní zástupci se rozhodnou, že dítě do naší MŠ neumístí, je nutné bez zbytečného odkladu informovat vedení školy.

 

Zveřejněno 8. 6. 2022

Mgr. Jan Švec, ředitel školy