Jdi na obsah Jdi na menu


Volby do školské rady 2015

26. 10. 2015

Oznámení o konání voleb do školské rady – zákonní zástupci

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole Dolní Třebonín oznamuji, že ve dnech 26.10.2015 a 27.10.2015 v čase od 6:45 do 16:50 proběhnou volby do školské rady. Volba bude provedena tajným hlasováním na volebních lístcích do zapečetěné urny zpřístupněné v době od 6:45 do 12:45 v kanceláři ŠJ a v době od 12:45 do 16:50 ve školní družině.

Vyzývám rodiče žáků základní školy, aby do pátku 16.10.2015 navrhovali kandidáty na členy školské rady. Těmi mohou být pouze rodiče, jejichž žáci navštěvují naši základní školu. Funkční období je 3 roky. Funkce člena školské rady skončí předčasně dnem, kdy přestane být žák zvoleného rodiče žákem naší školy. Z tohoto důvodu je vhodnější navrhovat za kandidáty spíše zákonné zástupce žáků z nižších ročníků.

Návrhy kandidátů na členy školské rady zapisujte na lístky opatřené razítkem školy.

V době od 19. do 23. 10. 2015 bude na nástěnce ve vestibulu školy zveřejněna listina kandidátů navržených oprávněnými osobami. Z nich bude následně volen jeden kandidát do tříčlenné školské rady.

Ve dnech 26.10.2015 a 27.10.2015 v čase od 6:45 do 16:50 proběhnou tajné volby do školské rady z navržených kandidátů, a to opět v době od 6:45 do 12:45 v kanceláři ŠJ a v době od 12:45 do 16:50 ve školní družině. Zde budou k dispozici volební lístky a zapečetěná urna k provedení hlasování. S sebou přineste platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze jeden kandidát.

Zveřejněno dne 5.10.2015

Mgr. Jan Švec, ředitel školy