Jdi na obsah Jdi na menu


Předplavecká výuka v MŠ - školní rok 2015/2016

6. 4. 2016

Vážení rodiče,

Každou středu v termínu od 6. 4. do 8. 6. 2016 bude probíhat předplavecká výuka v Plavecké škole v Českém Krumlově. Jde celkem o 10 hodinových kurzů pro děti mateřské školy.

 

Úplata za předplaveckou výuku pro 1 dítě mateřské školy je v letošním školním roce stanovena takto:

220,-Kč = provozní náklady plavecké školy na 10 hodinových lekcí

240,-Kč = polovina předpokládaných nákladů na dopravu

160,-Kč = mzdové náklady plavecké školy

620,-Kč = celkem za předplaveckou výuku na 1 dítě

 

Upozorňujeme, že některé pojišťovny plavecké kurzy proplácejí.

Splatnost předplavecké výuky je k 30. červnu 2016.

 

Plavecká škola požaduje:

  • kopii platného průkazu pojišťnce

  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce

Toto prohlášení bude všem dětem předáno spolu s pokyny k plaveckému výcviku. Není již třeba potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, jelikož každý zákonný zástupce zná zdravotní stav svého dítěte a je povinen školu o něm pravdivě a včas informovat.

Při závažných zdravotních problémech dítěte (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Dítě s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči.

 

Odjezd od MŠ: 08:30 hodin ......... Příjezd ke školce cca: 11:30 hodin

 

Mgr. Jan Švec, ředitel školy