Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecká výuka 2016 / 2017

6. 4. 2017

Vážení rodiče,

Každý čtvrtek v termínu od 6. 4. do 15. 6. 2017 bude probíhat plavecká výuka v plavecké škole v Českém Krumlově. Jde celkem o:

  • 10 dvouhodinových kurzů pro žáky základní školy

  • 10 hodinových kurzů pro děti mateřské školy

Plavecká výuka je zařazena do školního vzdělávacího programu ZŠ jako součást tělesné výchovy ve všech ročnících.

 

Úplata za plaveckou výuku pro 1 žáka ZŠ je v tomto školním roce stanovena takto:

    480,-Kč = provozní náklady plavecké školy (20 x 45 minut)

    210,-Kč = příspěvek ve výši 1/2 předpokládaných nákladů na dopravu

    690,-Kč = celkem za plaveckou výuku na jednoho žáka ZŠ

 

Úplata za plaveckou výuku pro 1 dítě MŠ je v tomto školním roce stanovena takto:

    240,-Kč = provozní náklady plavecké školy (10 x 45 minut)

    270,-Kč = příspěvek ve výši 1/2 předpokládaných nákladů na dopravu

    180,-Kč = mzdové náklady plavecké školy

    690,-Kč = celkem za plaveckou výuku na jedno dítě MŠ

 

(360,-Kč = mzdové náklady plavecké školy u ZŠ, a polovina nákladů na dopravu, budou hrazeny z rozpočtu školy.)

Upozorňujeme, že některé pojišťovny plavecké kurzy mohou proplácet.

 

Splatnost plavecké výuky je k 30. červnu 2017 k rukám sekretářky školy.

 

Žáci ZŠ jsou povinni nosit do školy všechno učení i v den plavecké výuky z důvodu možného náhlého zrušení plavání.

Vzhledem k tomu, že plavecká výuka je součástí našeho ŠVP ZV Zdravá škola, je pro žáky ZŠ povinná a tomu odpovídá i způsob omlouvání. Žáci, kteří se nemohou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výuky ve vodě, a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, pokyny k zajištění bezpečnosti a dalšími souvisejícími tématy.

 

Před zahájením plavecké výuky požadujeme:

  • kopii platného průkazu pojištěnce

  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce

  • souhlas s účastí dítěte / žáka na plavecké výuce

  • Při závažných zdravotních problémech žáka (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Žáka s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči.

 

Odjezd od ZŠ / MŠ: 09:30 hodin

Příjezd ke škole / školce ve 12:25 hodin

Doprava bude realizována dvěma autobusy.

 

Náhledy fotografií ze složky Plavecká výuka 20.4.2017