Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky - testování a ochrana dýchacích cest 8.11.2021

8. 11. 2021

TESTOVÁNÍ 8. A 15. LISTOPADU 2021 - upravuje Mimořádné opatření MZ z 27.11.2021 ve znění dodatků

Všichni žáci se budou testovat oba dny na začátku 1. vyučovací hodiny. Žák, který nebude v den screeningového testování přítomen ve škole se otestuje bezprostředně po příchodu do školy.

Žáci 1. ročníku se otestují ve školní jídelně a žáci 2. - 5. ročníku se otestují ve svých třídách pokud nedoloží OTN (Očkování / negativní Test / prodělaná Nemoc).

V případě testování žáků 1. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (tato osoba musí mít souhlas zákonného zástupce a zároveň sama s touto asistencí souhlasit). Děti, které přijdou do ranní družiny se testují až po příchodu do své třídy s ostatními spolužáky.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5m. Tento žák dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a musí se převlékat s odstupem od ostatních, nesmí zpívat. Při konzumaci potravin musí dodržovat odstup 1,5m od ostatních. Nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou. Toto opatření bude v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování a odmítne zároveň nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nesmí do školy vstoupit.

 

NOŠENÍ ROUŠEK - upravuje Mimořádné opatření MZ z 25.10.2021

Všichni žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy. Nemusí ho nosit při vzdělávání v základní škole a školní družině. Toto se týká pouze žáků, kteří se podrobili screeningovému testování či doložili OTN.

Žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopni tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením, jsou vyjmuti z povinnosti nosit předepsanou ochranu dýchacích cest, ale zároveň jsou povinni nosit jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčný žák nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest. Poskytovatelé lékařských služeb mají od 1.11.2021 nařízeno potvrzení vydat a dále provést o zdravotních důvodech záznam do zdravotní dokumentace.