Jdi na obsah Jdi na menu


Český jazyk 3.r.

ONLINE VÝUKA - OZNAČENÁ ZELENĚ (děláme s žáky společně)

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA - ORANŽOVĚ

____________________________________________________________________________________________

18.11.2020

 • Zahájení prezenční výuky

17.11.2020

 • Státní svátek

16.11.2020

 • Samostatná práce podle pokynů vyučujícího

13.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - PROCVIČOVÁNÍ
  • Procvičování výjimek (individuální časový harmonogram po skupinách žáků upřesním během týdne 8:00 - 10:00)
  • 13.11.2020 - kontrolní souhrnné opakování formou online testu (probraná látka k 31.10.2020)

12.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - PROCVIČOVÁNÍ
  • UČ: 38
  • PS: 28

11.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV
  • UČ: 37
  • PS: 27

10.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA
  • UČ: 36
  • PS: 27 / 1, 2 nahoře
  • PÍSANKA: 16
  • UČ: 36 / 6 - DIKTÁT, po spojení "bílá bouřka" - zaslat k náhledu
  • ČÍTANKA: Povinná a doporučená četba (o odevzdání čtenářského deníku budu ještě informovat)

9.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - BYDLIT / BYDLET, OBYVATEL, BYT
  • UČ: 34
  • PS: 25 / 1 - 3 dole
  • PS: 26 / 4, 5
 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B - PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK
  • UČ: 35
  • PS: 26 / 1 - 3

 

Do 6.11.2020

 • SLOH (písemně do sešitu sloh): Popiš místo, ke kterému tě dovedla listová mapa a doplň jej obrázkem. (viz odkaz)
 • ČÍTANKA: str. 30, 32 (včetně doplňujících otázek)
 • PÍSANKA: str. 9, 17 - zaslat k náhledu

6.11.2020

 • Prostor pro samostatnou práci, případně využití individuálních konzultací (telefonicky, online).

5.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B – BÝT
 • Samostatná práce (sešit Š + D): použij následující slova ve větách – být/bít, nabít/nabýt, přibít/přibýt, odbýt/odbít, zbít/zbýt/sbít
 • Procvičování a opakování tvaru slova „být“

4.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B – BÝT
  • Uč. str. 32 - 33
  • PS str. 24

3.11.2020

 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B
 • Vyjmenovaná slova po B se budeme učit postupně. Není tedy nutné se je hned učit zpaměti. Vyjmenovaná slova zkouším vždy až po celkovém probrání všech slov.
 • Dbát na správné odůvodňování:
  • 1. vyjmenované slovo, píšeme tvrdé y
  • 2. příbuzné slovo ke slovu (např. být), píšeme tvrdé y
  • 3. není vyjmenované ani příbuzné slovo, píšeme měkké i
 • uč. str. 31
 • PS str. 23/1, 2 (dole)
 • samostatná práce (sešit Š + D): Použij každé vyjmenované slovo ve větě (viz uč. str. 31/1 – tvoř vlastní věty)

2.11.2020

 • OBOJETNÉ SOUHLÁSKY
  • Uč. str. 30
  • PS str. 23/1, 2 (nahoře)
  • samostatná práce (sešit Š + D): uč. str. 30/2 – použij slova ve větách a vyznač obojetnou souhlásku

23.10.2020

 • SLOVNÍ PŘÍZVUK
  • UČ: strana 29
  • PS: strana 22
  • ČÍTANKA: strana 15 / nahoře
  • PÍSANKA: strana 26

22.10.2020

 • HLÁSKOVÁNÍ A VÝSLOVNOST
  • UČ: strana 28 - 29
  • PS: strana 21
  • PÍSANKA: strana 13 / nahoře
  • ČÍTANKA: strana 24 - 25

21.10.2020

 • PRACOVNÍ LIST: strana 21
 • BČ: strana 13 (navíc)
 • DIKTÁT: (zaslat k náhledu)

20.10.2020

 • SLOVA PŘÍBUZNÁ
  • UČ: strana 26
  • PS: strana 19
  • diktát (zaslat k náhledu)

19.10.2020

 • SLOH - DOKONČENÍ PŘÍBĚHU (ústně a písemně)
  • UČ: strana 25 + PS: strana 18 (PS prosím zaslat k náhledu)

16.10.2020

 • DIKTÁT - UČ: strana 18/20 - do sešitu na diktáty
 • PL: strana 19 a 20
 • ČÍTANKA: strana 22 - 23
 • PÍSANKA: strana 12 (v průběhu týdne dopisovat)

15.10.2020

 • CITOVĚ ZABARVENÁ SLOVA
  • UČ: strana 24
  • PS: strana 17
  • PL: "Citově zabarvená slova"
 • ČÍTANKA: strana 20 - 21
 • PÍSANKA: strana 10 - 11 (dopsat)

14.10.2020

 • SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ
  • UČ: strana 23
  • PS: strana 16