Jdi na obsah Jdi na menu


Expedice Stožec 2012

Děti z naší školy se účastnily pětidenního výletu v IS Stožec. První den nás všechny čekalo ubytování, vybalení zavazadel a rozdělení pokojů. Na oběd jsme si zašli do blízké restaurace Pstruh a poté následoval odpolední program, při kterém se děti seznámily s pravidly chování v přírodě, třídění odpadů a rovněž navštívili expozici místního informačního centra, kde plnili různé úkoly.
Odpoledne se také mohly protáhnout na koloběžkách a zajímavých prolézačkách. Večer byl věnován hodnocení dne, a po večeři všichni uléhali příjemně unavení.
V úterý dopoledne jsme se vypravili nejprve k rybníku chytat drobný hmyz a vodní živočichy, vybaveni síťkou, skleničkami, štětcem a lupou, po svačině jsme se vydali ke Studené Vltavě na "lov" chrostíků. Úlovků bylo mnoho, a tak jsme si mohli prohlédnout jejich neobvyklé schránky. Když jsme vylili vodu ze všech gumovek, zašli jsme se posilnit obědem a odpoledne následovala zajímavá cesta Areálem lesních her, při které si děti obkreslovaly metodou frotáže obrázky zvířat a rostlin. Bohužel nám při návratu počasí nepřálo a vydatně jsme zmokli. Zahřál nás teplý čaj a sprcha.
Středeční dopoledne bylo věnováno seznamováním s hranicemi Národního parku Šumava a zařazování živočichů i rostlin do různých biotopů. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny a bavili se při různých soutěžích a mimo jiné i pantomimou, která děti obzvláště bavila. Odpoledne měly děti volno, a protože konečně ustal déšť, proháněly se na koloběžkách. Večer nás navštívil pan Lubomír Zvonař, který pro děti připravil přednášku o chovu ryb.
Ve čtvrtek v 9:00 hodin ráno jsme vyrazili na Stožeckou kapli a cestou poznávali společenstva rostlin a živočichů na louce, v lese a v blízkosti vodních toků. Stožecká kaple se nachází v I. pásmu NP Šumava, kde platí přísná pravidla. Na zpáteční cestě jsme se rozloučili s naší průvodkyní Péťou Puštíkem a směřovali k ubytovně.
Večer měly děti volno, které trávily na koloběžkách a hrami v přilehlém areálu. Od šesti hodin pak opékaly buřty na ohni a zpívaly při hře na kytaru - Lubore děkujeme!
Páteční dopoledne bylo věnováno shrnutí poznatků z celého týdne s ukázkami pobytových stop živočichů v přírodě. Děti si zasoutěžily a po obědě vypuklo hodnocení a rozdávání cen. Cenu si odnesl každý a bylo jich opravdu mnoho.
Rád bych i touto cestou poděkoval všem sponzorům, a také rodičům, kteří tuto školní akci podpořili a věříme, že se nám podaří zajistit obdobný pobyt pro děti i v příštím roce.
V neposlední řadě pak chci poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří zajistili bezproblémový průběh celého pobytu, strávili mnoho času přípravami a vyhodnocováním aktivit dětí a věnovali se malým i velkým dětem individuálně a citlivě.
J. Švec
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář