Jdi na obsah Jdi na menu


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Zápis do 1. ročníku naší základní školy pro školní rok 2023 / 2024

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023 / 2024

Informace z PPP

 

PŘESTUP NA JINOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU

O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

Další podrobnosti upravuje školský zákon č. 561/2004 Sb.

 

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Informace k přijímacímu řízení na SŠ z MŠMT