Jdi na obsah Jdi na menu


2. 2. 2017

Z á k l a d n í   š k o l a   a   M a t e ř s k á   š k o l a   D o l n í   T ř e b o n ín

P R O V O Z N Í   Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y

 

  • 11.00 – 13.45 hod.     oběd žáci ZŠ, dohled učitelé ZŠ


ZAJIŠTĚNÍ PITNÉHO REŽIMU DĚTÍ

Dopolední hodiny:    

  • konzumace tekutin z domova
  • podávání tekutin při obědě

Odpolední hodiny:    

  • podávání čaje ve škol. družině na požádání                    


PLACENÍ OBĚDŮ

Od 1. do 15. v měsíci     od 07.00 do 09.30 hod.


OBĚDY JE NUTNÉ NAHLÁSIT, NEBO ODHLÁSIT DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI DO 07.45 HODIN ODHLAŠOVANÉHO ČI PŘIHLAŠOVANÉHO DNE, JINAK OBĚD PROPADÁ!
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt škole.


                                                                            
V Dolním Třeboníně dne 1. 9. 2015                                Mgr. Jan Švec, ředitel školy