Jdi na obsah Jdi na menu


2. 2. 2017

Z á k l a d n í   š k o l a   a   M a t e ř s k á   š k o l a   D o l n í   T ř e b o n í n

P R O V O Z N Í   Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y  V Ý D E J N Y

 

  • 08.30 – 09.00 hod.         svačinka dětí MŠ, dohled učitelky
  • 11.20  12.00 hod.         oběd děti MŠ, dohled učitelky
  • 14.55 – 15.15 hod.         svačinka dětí MŠ, dohled učitelky MŠ


ZAJIŠTĚNÍ PITNÉHO REŽIMU DĚTÍ

  • podávání čaje na požádání během dne
  • podávání tekutin o svačinkách a obědě

 

PLACENÍ OBĚDŮ

Od 1. do 15. v měsíci     od 07.00 do 09.30 hod.

 

OBĚDY JE NUTNÉ NAHLÁSIT, NEBO ODHLÁSIT DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI DO 07.45 HODIN ODHLAŠOVANÉHO ČI PŘIHLAŠOVANÉHO DNE, JINAK OBĚD PROPADÁ!

 

V Dolním Třeboníně dne 1. 9. 2015                                Mgr. Jan Švec, ředitel školy