Jdi na obsah Jdi na menu


Zápis do 1. ročníku ZŠ 29.1.2016

29. 1. 2016

Organizace zápisu:

Zápis dětí navštěvujících naše předškolní zařízení se koná v pátek 29.1.2016 od 8:00 do 12:30 hodin.

Zákonným zástupcům bude předána pozvánka na konkrétní hodinu.

 

Zápis ostatních dětí se koná v pátek 29.1.2016 od 13:00 do 16:30 hodin, zde je nutná domluva předem: 739 485 484,  reditel@zstrebonin.cz, skolka@zstrebonin.cz

 

Místo konání zápisu:  I. třída ZŠ Dolní Třebonín, čp. 81

 

K zápisu budete potřebovat:

  platný občanský průkaz zákonného zástupce

  rodný list zapisovaného dítěte

  eventuálně žádost o odklad povinné školní docházky

 

K zápisu se dostaví zapisované dítě alespoň s jedním zákonným zástupcem. Zákonný zástupce dítěte může požádat o odklad povinné školní docházky. Tuto žádost pak musí doplnit doporučujícím vyjádřením lékaře a školského poradenského zařízení ve stanoveném termínu.

 

Zákonní zástupci dětí, kterým byl při předchozím zápisu udělen odklad povinné školní docházky, přijdou s dítětem k zápisu znovu a přinesou platné rozhodnutí o udělení odkladu.

 

V Dolním Třeboníně    dne: 4.1.2016                  Mgr. Jan Švec, ředitel školy

 

Náhledy fotografií ze složky Zápis do 1. ročníku ZŠ 29.1.2016