Jdi na obsah Jdi na menu


Zahájení školního roku 2021/2022

1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 ve všech třídách základní školy od 7:45 hodin. Dovolujeme si pozvat rodiče prvňáčků, kterým budou předány základní provozně organizační informace.

První školní den dojde k ukončení vyučování všech ročníků v 8:30 hodin.

Obědy budou vydávány od 11:00 hodin.

Ranní i odpolední školní družina bude k dispozici pro přijaté účastníky.

Rodiče všech žáků se ve školním roce 2021/2022 budou opět finančně podílet na nákupu sešitů a školních potřeb, které nejsou poskytovány bezúplatně. 

Důležité informace k organizaci školy a vybavení žáků I. ročníku naleznete v  Menu/Základní škola/Informace a doporučení ZŠ. Přesto, že jde o informace primárně pro nové žáky 1. ročníku, naleznete zde řadu informací, které platí společně pro všechny ročníky základní školy a je dobré si je připomenout.

Žáci obdrží v naší škole všechny učebnice, pracovní sešity, sešity a spotřební materiál pro Pč i Vv. Podrobné informace k dalším školním potřebám předají žákům třídní učitelé na začátku školního roku.

 

TESTOVÁNÍ 1. (2.), 6. a 9. ZÁŘÍ

Žáci 2. - 5. ročníku se otestují 1.9.2021 na začátku první vyučovací hodiny ve svých třídách.

Žáci 1. ročníku se budou testovat až 2.9.2021 na začátku 1. vyučovací hodiny ve školní jídelně. Ve středu 1. září nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve třídě, pouze ve společných prostorech ano.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (tato osoba musí mít souhlas zákonného zástupce a zároveň sama s touto asistencí souhlasit). Děti, které přijdou do ranní družiny se testují až po příchodu do své třídy s ostatními spolužáky.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5m. Tento žák dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a musí se převlékat s odstupem od ostatních, nesmí zpívat. Při konzumaci potravin musí dodržovat odstup 1,5m od ostatních. Nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou. Toto opatření bude v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování a odmítne zároveň nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nesmí do školy vstoupit.

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

NOŠENÍ ROUŠEK

Všichni žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy. Nemusí ho nosit, pokud jsou usazeni.

Žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopni tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením, jsou vyjmuti z povinnosti nosit předepsanou ochranu dýchacích cest, ale zároveň jsou povinni nosit jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčný žák nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

 • Ranní družina je k dispozici všem přijatým účastníkům od 6:30 do 7:20 hodin (odpolední končí v 16:00 hodin).
 • Ostatní žáci přicházejí do školy v době od 7:20 do 7:40 hodin.
 • Do areálu ZŠ vstupují žáci přednostně brankou z chodníku. V případě, že je otevřena elektrická brána a nepohybuje se po příjezdové cestě žádné auto, mohou vstupovat i hlavní branou.
 • Vstup rodičů do budovy školy bude vycházet z aktuálně platných opatření. V zásadě vstupují do budovy školy zákonní zástupci pouze v odůvodněných případech (třídní schůzky, konzultace, projektové dny apod.). Výjimku mají rodiče žáků 1. ročníku prvních 14 dnů školního roku.
 • Potvrzení o povolení k inkasu odevzdají rodiče nových žáků nejpozději do konce prvního zářijového týdne (limit nejméně 3.000,-Kč na 1 dítě, bez udání data splatnosti, bez variabilního symbolu a dalších limitujících nastavení).
  • Termín pro uhrazení všech plateb je stanoven jednotně - do 20. dne v měsíci. Inkasní příkaz budeme zadávat zpravidla v době od 16. do 19. dne v měsíci. Při výjimečném neprovedení inkasa ve stanoveném termínu pak bude nutné uhradit částku hotově u sekretářky školy do 5 pracovních dnů v čase od 6:30 do 9:00 hodin.
 • Nově přijatým dětem bude vytvořen školní účet v Google Učebně daného ročníku.
 • Google Učebny z předchozího školního roku budou na začátku nového školního roku archivovány (žáci se již do nich nedostanou) a nový školní rok začneme s novými Google Učebnami ve všech předmětech. Všem opět dorazí pozvánky, které stačí potvrdit. Žákům, kteří přestupují na jiné školy bude v měsíci září smazán školní Google Účet s veškerým obsahem.
 • Nabídku zájmových útvarů a kroužků uveřejníme v průběhu září.
 • kalendáři akcí najdete plán aktivit, který je průběžně doplňován.
 • Aktualizovali jsme kontakty.
 • V podzimních měsících dojde k modernizaci některých částí školy. Žáci se mohou těšit na nové šatní lavičky s věšáky, nový nábytek ve III. třídě se čtecím koutkem, nové školní lavice a židle. Dojde k výměně židlí a stolů ve školní jídelně a školní družině. V současné době již je vybaven nábytkem nově vzniklý kabinet učitelky III. třídy, kde bude zároveň probíhat výchovné poradenství a III. třída v přístavbě disponuje interaktivní tabulí a prostornou katedrou.
 

Náhledy fotografií ze složky Zahájení školního roku 2021/2022