Jdi na obsah Jdi na menu


Zahájení školního roku 2020/2021

1. 9. 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 ve všech třídách základní školy od 7:45 hodin. Dovolujeme si pozvat rodiče prvňáčků, kterým budou předány základní provozně organizační informace.

Tento den dojde k ukončení vyučování všech ročníků v 8:30 hodin.

Obědy budou v tento den vydávány od 11:00 hodin.

Ranní i odpolední školní družina bude k dispozici pro přijaté účastníky.

Rodiče všech žáků se ve školním roce 2020/2021 budou opět finančně podílet na nákupu sešitů a školních potřeb, které nejsou poskytovány bezúplatně. 

Důležité informace k organizaci školy a vybavení žáků I. ročníku naleznete v  Menu/Základní škola/Informace a doporučení ZŠ. Přesto, že jde o informace primárně pro nové žáky 1. ročníku, naleznete zde řadu informací, které platí společně pro všechny ročníky základní školy a je dobré si je připomenout.

Žáci obdrží v naší škole všechny učebnice, pracovní sešity, sešity a spotřební materiál pro Pč i Vv. Podrobné informace k dalším školním potřebám předají žákům třídní učitelé na začátku školního roku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

  • Ranní družina je k dispozici všem přijatým účastníkům od 6:30 do 7:20 hodin (odpolední končí v 16:00 hodin)
  • Ostatní žáci přicházejí do školy v době od 7:20 do 7:40 hodin
  • V areálu ZŠ probíhají stavební práce, žáci se budou pohybovat pouze po asfaltovém přístupu do školy
  • Vstup rodičů do budovy školy není povolen (viz aktuální doporučení k omezení pohybu třetích osob ve školách), výjimku mají rodiče žáků 1. ročníku prvních 14 dnů školního roku, ostatní v odůvodněných případech (třídní schůzky, konzultace, projektové dny apod.)
  • Potvrzení o povolení k inkasu odevzdají rodiče nejpozději do konce prvního zářijového týdne (limit nejméně 3.000,-Kč na 1 dítě, bez udání data splatnosti, bez variabilního symbolu a dalších limitujících nastavení)
  • Nově přijaté děti a žáci se zaregistrují na portálu Školanadlani.cz po předání přístupových údajů učitelem
  • Nabídku zájmových útvarů a kroužků uveřejníme v průběhu září
  • V kalendáři akcí najdete plán aktivit, který je průběžně doplňován
  • Aktualizovali jsme kontakty