Jdi na obsah Jdi na menu


Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 / 2022

4. 6. 2021

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji tento seznam uchazečů, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021 / 2022 s výsledkem řízení u každého uchazeče.

  

  Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 / 2022  
        body dle  
    Registrační číslo Výsledek zápisu kritérií  
  1. J4MS8 přijat(a) od 1.9.2021 6  
  2. 7644H přijat(a) od 1.9.2021 6  
  3. 9117S přijat(a) od 1.9.2021 6  
  4. M3MXC přijat(a) od 1.9.2021 6  
  5. 8VMP3 přijat(a) od 1.9.2021 6  
  6. MTOCO přijat(a) od 1.9.2021 6  
  7. 1BOW1 přijat(a) od 1.9.2021 5  
  8. U6XL8 přijat(a) od 1.9.2021 5  
  9. U1MDR přijat(a) od 1.9.2021 5  
  10. 9U3E7 přijat(a) od 1.9.2021 5  
  11. 16AQK přijat(a) od 1.9.2021 5  
  12. 8QMNL přijat(a) od 1.9.2021 5  
  13. XQYI6 přijat(a) od 1.9.2021 5  
           
  Náhradníci v pořadí podle stanovených kritérií    
        body dle  
    Registrační číslo Výsledek zápisu kritérií  
  1. DNFPF nepřijat(a) 5  
  2. 0B8CC nepřijat(a) 5  
  3. 4CPET nepřijat(a) 5  
  4. 7KIN9 nepřijat(a) 5  
  5. I8RYN nepřijat(a) 5  
  6. ETZY1 nepřijat(a) 5  
  7. PNCDJ nepřijat(a) 4  
  8. MW5C7 nepřijat(a) 4  
  9. ND9MW nepřijat(a) 4  
  10. 1925D nepřijat(a) 3  
  11. XG1WU nepřijat(a) 1  
  12. 6DH5S nepřijat(a) 1  
  13. RT24H nepřijat(a) mimo termín  
  14. YM7B9 nepřijat(a) mimo termín  
           


Každému dítěti bylo při podání elektronické přihlášky přiděleno registrační číslo. Uchazečům, u kterých bylo rozhodnuto o nepřijetí, bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.

S podklady pro vydání rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci seznámit po předchozí telefonické domluvě v ředitelně základní školy od 9. do 16. června 2021. Kritéria, podle kterých bylo rozhodováno, jsou k dispozici zde.

Pokud bylo dítě přijato a zákonní zástupci se rozhodnou, že dítě do naší MŠ neumístí, je nutné bez zbytečného odkladu informovat vedení školy.

V případě uvolnění místa v MŠ budou náhradníci kontaktováni v uvedeném pořadí.

 

Zveřejněno 4. 6. 2021

Aktualizováno 6. 6. 2021

Aktualizováno 9. 6. 2021

Mgr. Jan Švec, ředitel školy