Jdi na obsah Jdi na menu


Volby do školské rady 28.11.2018

28. 11. 2018

Oznámení o konání voleb do školské rady – zákonní zástupci

V souladu s Volebním řádem školské rady při základní škole Dolní Třebonín oznamuji, že ve středu 28. 11. 2018 v čase od 14:00 do 17:00 proběhnou volby do školské rady. Volba bude provedena tajným hlasováním na volebních lístcích do zapečetěné urny zpřístupněné v ředitelně ZŠ.

Vyzýváme rodiče žáků základní školy, aby do pondělí 12. 11. 2018 navrhovali kandidáty na členy školské rady. Těmi mohou být pouze rodiče, jejichž žáci navštěvují naši základní školu.

Návrhy kandidátů na členy školské rady zapisujte na arch papíru opatřený razítkem školy a vyvěšený na nástěnce u hlavního vchodu ZŠ.

Funkční období je 3 roky. Funkce člena školské rady skončí předčasně dnem, kdy přestane být žák zvoleného rodiče žákem naší školy. Z tohoto důvodu je vhodnější navrhovat za kandidáty spíše zákonné zástupce žáků z nižších ročníků.

V době od 12. do 28. 11. 2018 bude na nástěnce ve vestibulu školy zveřejněna listina kandidátů navržených oprávněnými osobami. Z nich bude následně volen jeden kandidát do tříčlenné školské rady.

Dne 28. 11. 2018 od 14:00 do 17:00 proběhnou tajné volby do školské rady z navržených kandidátů. Volba proběhne v ředitelně ZŠ, kde budou k dispozici volební lístky a zapečetěná urna k provedení hlasování. S sebou přineste platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze jeden kandidát.

Zveřejněno dne 6.11.2018

Mgr. Jan Švec, ředitel školy