Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecký výcvik začne 11.4.2013

11. 4. 2013

 

Každý čtvrtek v termínu od 11.4. do 13.6. 2013 bude probíhat plavecký výcvik v Plavecké škole v Českém Krumlově. Jde celkem o 10 dvouhodinových kurzů. Cena jednoho kurzu je 76,-Kč (1 hodina výcviku = 38,-Kč). Celková cena za všechny kurzy je tedy 760,-Kč na žáka základní školy (kromě žáků 4. ročníku, jimž školné hradí stát). V případě, že se dítě ZŠ zúčastní více jak 3x, platí celé školné. Děti MŠ budou rozděleny na 2 skupiny a délka jednoho kurzu bude v délce 1 vyučovací hodiny. Splatnost kurzu je k 30. červnu 2013.

 

            Žáci ZŠ jsou povinni nosit do školy všechno učení i v den plaveckého výcviku z důvodu možného náhlého zrušení plavání.

 

 

            Vzhledem k tomu, že plavecký výcvik je součástí učebních osnov 4. ročníku základní školy, je pro žáky povinný a tomu odpovídá i patřičný způsob omlouvání. Ostatní žáci ZŠ a MŠ se účastní výcviku za úplatu. Žáci, kteří se nemohou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výcviku ve vodě, a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, BOZP a dalšími souvisejícími tématy.

 

            Nově je plaveckou školou požadována kopie průkazu pojištěnce každého účastníka plaveckého výcviku a také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pokud nemáte možnost pořídit kopii, umožníme Vám kopírování ve škole.

 

Při závažných zdravotních problémech účastníka výcviku, které však podle písemného vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce, ale vyžadují nad žákem individuální dozor nebo zvláštní péči (např. epilepsie, srdeční vady, snížená hybnost apod.), musí žáka doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen na bazénu a zajišťovat individuální dozor.

 

Bezpečnostní pokyny pro účastníky plavecké výuky budou včas předány dětem a žákům.