Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecký výcvik začíná 9.4.2015

9. 4. 2015

Vážení rodiče,

Každý čtvrtek v termínu od 9. 4. do 11. 6. 2015 bude probíhat plavecká výuka v Plavecké škole v Českém Krumlově. Jde celkem o 10 dvouhodinových kurzů pro žáky základní školy a 10 hodinových kurzů pro děti mateřské školy.

Od školního roku 2013/2014 je plavecká a předplavecká výuka zařazena do školního vzdělávacího programu ZŠ jako součást tělesné výchovy ve všech ročnících. Z toho se odvíjí odlišné financování oproti předchozím rokům. Plavecká výuka bude hrazena ze státního rozpočtu a rozpočtu obce u všech žáků základní školy a žáci tak pouze uhradí poměrnou část nákladů na autobusovou dopravu, která každého žáka vyjde přibližně na 250,-Kč.

U dětí z mateřské školy zůstává úhrada předplavecké výuky stejná jako v minulých letech. Dítě zaplatí za každou jednu hodinovou lekci 38,-Kč a autobusovou dopravu financuje škola. Děti MŠ budou rozděleny na 2 skupiny s časově oddělenou výukou. Splatnost plavecké výuky je k 30. červnu 2015.

Žáci ZŠ jsou povinni nosit do školy všechno učení i v den plaveckého výcviku z důvodu možného náhlého zrušení plavání.

Vzhledem k tomu, že plavecká výuka je součástí našeho ŠVP ZV Zdravá škola, je pro žáky povinná a tomu odpovídá i patřičný způsob omlouvání. Žáci, kteří se nemohou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výuky ve vodě, a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, pokyny k zajištění bezpečnosti a dalšími souvisejícími tématy.

Plavecká škola požaduje kopie průkazu pojištěnce každého účastníka plavecké výuky a také lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. Doporučujeme rodičům založit dítěti u lékaře "Zdravotní průkaz", který je využitelný na 2 roky a vztahuje se i na další akce.

Při závažných zdravotních problémech účastníka výcviku, které však podle písemného vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce, ale vyžadují nad žákem individuální dozor nebo zvláštní péči (např. epilepsie, srdeční vady, snížená hybnost apod.), musí žáka doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dozor.

Odjezd od ZŠ: 09:30 hodin ......... Příjezd ke škole cca: 12:15 hodin

 Mgr. Jan Švec, ředitel školy