Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecký výcvik bude zahájen až 23.4.09!

23. 4. 2009

Každý čtvrtek v termínu od 23.4. do 25.6. 2009 bude probíhat plavecký výcvik v Plavecké škole v Českém Krumlově. Jde celkem o 10 dvouhodinových kurzů. Cena jednoho kruzu je 72,-Kč (1 hodina výcviku = 36,-Kč). Celková cena za všechny kurzy je tedy 720,-Kč na dítě základní školy (kromě žáků 4. ročníku, jimž školné hradí stát). V případě, že se dítě ZŠ zúčastní více jak 3x, platí celé školné. Děti MŠ budou platit pouze počet skutečně absolvovaných hodin. Splatnost kurzu je k 15. září 2009, kdy budeme vědět skutečnou docházku konkrétních dětí.

 

Děti budou odjíždět vždy v 9:30 od budovy školy, v 10:00 hodin začíná výcvik. Návrat z bazénu zpět před školu bude ve 12:30

 

Žáci ZŠ jsou povinni nosit do školy všechno učení i v den plaveckého výcviku z důvodu možného náhlého zrušení plavání.

 

Vzhledem k tomu, že plavecký výcvik je součástí učebních osnov 4. ročníku základní školy, je pro žáky povinný a tomu odpovídá i patřičný způsob omlouvání. Ostatní žáci ZŠ a MŠ se účastní výcviku za úplatu. Žáci, kteří se nemonou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výcviku ve vodě a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, BOZP a dalšími souvisejícími tématy. Tyto děti za účast na kurzu samozřejmě neplatí.

  

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ ZÁSADY PRO DĚTI A ŽÁKY, KTEŘÍ SE ÚČASTNÍ VÝUKY PLAVÁNÍ

 

 1. Do prostoru šaten a sprch je přístup bez doprovodu vyučujícího učitele zakázán.

 2. Po příchodu k šatnám se každý žák vyzuje, boty odnese do šaten pod lavičku.

 3. V šatně se každý žák převlékne, svoje věci si uloží do skříňky, připraví si plavky, ručník a krabičku s mýdlem a vyčká dalších pokynů pedagogického dozoru.

 4. Před osprchováním jde každý žák na záchod., osprchuje se bez plavek s použitím vlastního mýdla.

 5. Do bazénu je povolen vstup jen žákům naprosto zdravým.

 6. Do bazénu nesmějí žáci postižení horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, chorobami budícími odpor (vyrážky, záněty, bradavice), osoby zahmyzené (vši), žáci jejichž některý člen rodiny je postižen nakažlivou nebo infekční nemocí a žáci nečistí.

 7. Hodina začíná a končí nástupem žáků. Do vody v bazénu jdou žáci jen na přímý pokyn učitele plavání, nařízením způsobem.

 8. Do bazénu není dovoleno skákat, výjimku tvoří pouze plavecký výcvik.

 9. Při plaveckém výcviku je nutno dodržovat veškerá nařízení a pokyny učitele plavání.

 10. Pokud žák potřebuje z nutných důvodů odejít z bazénu (WC, nevolnost), musí uvědomit učitele plavání a doprovázející pedagogický dozor.

 11. Do vody se nesmí kašlat, plivat, močit nebo jiným způsobem ji znečišťovat.

 12. V celém prostoru bazénu, sprch, záchodů a šaten je přísný zákaz běhání.

 13. Při plaveckém výcviku není dovoleno používat plavecké brýle. Výjimku může povolit učitel plavání.

 14. Po skončení výuky se sprchují žáci s použitím vlastního mýdla. Po dokonalém usušení odcházejí do šaten, kde se obléknou. Podle pokynů pedagogického dozoru odcházejí ze šaten do vestibulu.