Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecká výuka v ZŠ - školní rok 2015/2016

7. 4. 2016

Vážení rodiče,

Každý čtvrtek v termínu od 7. 4. do 9. 6. 2016 bude probíhat plavecká výuka v Plavecké škole v Českém Krumlově. Jde celkem o 10 dvouhodinových kurzů pro žáky základní školy.

Plavecká a předplavecká výuka je zařazena do školního vzdělávacího programu ZŠ jako součást tělesné výchovy ve všech ročnících.

 

Úplata za plaveckou výuku pro 1 žáka základní školy je v letošním školním roce stanovena takto:

440,-Kč = provozní náklady plavecké školy na 10 dvouhodinových lekcí

180,-Kč = polovina předpokládaných nákladů na dopravu

620,-Kč = celkem za plaveckou výuku na 1 žáka

 

(320,-Kč = mzdové náklady plavecké školy, budou hrazeny z prostředků naší základní školy.)

 

Upozorňujeme, že některé pojišťovny plavecké kurzy proplácejí.

Splatnost plavecké výuky je k 30. červnu 2016.

 

Žáci ZŠ jsou povinni nosit do školy všechno učení i v den plavecké výuky z důvodu možného náhlého zrušení plavání.

Vzhledem k tomu, že plavecká výuka je součástí našeho ŠVP ZV Zdravá škola, je pro žáky povinná a tomu odpovídá i způsob omlouvání. Žáci, kteří se nemohou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výuky ve vodě, a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, pokyny k zajištění bezpečnosti a dalšími souvisejícími tématy.

 

Plavecká škola požaduje:

  • kopii platného průkazu pojišťnce

  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce

Toto prohlášení bude všem žákům předáno spolu s pokyny k plaveckému výcviku. Není již třeba potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, jelikož každý zákonný zástupce zná zdravotní stav svého dítěte a je povinen školu o něm pravdivě a včas informovat.

Při závažných zdravotních problémech žáka (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Žáka s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči.

 

Odjezd od ZŠ: 09:30 hodin ......... Příjezd ke škole cca: 12:20 hodin

 

Mgr. Jan Švec, ředitel školy