Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecká výuka 2022 / 2023

16. 2. 2023

Plavecká výuka žáků ZŠ bude probíhat od 16. 2. do 4. 5. 2023 každý čtvrtek v rámci 10 dvouhodinových lekcí. Odjezd od ZŠ v 9:30 hodin. Po dobu plavecké výuky bude platit upravený rozvrh hodin.

Předplavecká výuka dětí MŠ bude probíhat od 11. 5. do 29. 6. 2023 každý čtvrtek v rámci 8 hodinových lekcí. Odjezd od MŠ v 9:20 hodin.

Před zahájením plavecké výuky požadujeme:

  • kopii platného průkazu pojištěnce
  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce

  • souhlas s účastí dítěte / žáka na plavecké výuce

  • Při závažných zdravotních problémech žáka/dítěte (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Žáka/dítě s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči.

Pokud má nějaké dítě bradavice, je vhodný čas zahájit léčbu

Další podrobnosti připravujeme.