Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecká výuka 2022 / 2023

16. 2. 2023

Plavecká výuka žáků ZŠ bude probíhat od 16. 2. do 4. 5. 2023 každý čtvrtek v rámci 10 dvouhodinových lekcí. Odjezd od ZŠ v 9:30 hodin. Po dobu plavecké výuky bude platit upravený rozvrh hodin.

Předpokládaný návrat autobusu ke škole ve 12:20, následně děti půjdou na oběd.

Mzdové a provozní náklady žáků včetně dopravy bude nově hradit škola v souladu s MP č.j. MSMT-25413/2022-5.

Před zahájením plavecké výuky požadujeme:

  • kopii platného průkazu pojištěnce
  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce

  • souhlas s účastí dítěte / žáka na plavecké výuce

  • Při závažných zdravotních problémech žáka/dítěte (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Žáka/dítě s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči. 

Plavecká výuka je v souladu s RVP ZV a tedy i našeho ŠVP ZV - Zdravá škola pro všechny žáky ZŠ povinná a tomu odpovídá i způsob omlouvání. Žáci, kteří se nemohou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výuky ve vodě, a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, pokyny k zajištění bezpečnosti a dalšími souvisejícími tématy.

Předplavecká výuka dětí MŠ bude probíhat od 11. 5. do 29. 6. 2023 každý čtvrtek v rámci 8 hodinových lekcí. Odjezd od MŠ v 9:20 hodin

Předplavecká výuka je součástí našeho ŠVP PV Hrajeme si celý rok a její nabídka je pro naši školku závazná. Děti, které se nebudou účastnit předplavecké výuky se budou z organizačních a personálních důvodů účastnit "na sucho", pokud s vedoucí učitelkou MŠ nedohodnou jinak.