Jdi na obsah Jdi na menu


Plavecká výuka 2017 / 2018

1. 3. 2018

Plavecká výuka žáků ZŠ bude probíhat od 1. 3. do 17. 5. 2018 každý čtvrtek v rámci 10 dvouhodinových lekcí. Odjezd od ZŠ v 9:30 hodin.

Předplavecká výuka dětí MŠ bude probíhat od 24. 5. do 28. 6. 2018 každý čtvrtek v rámci 6 hodinových lekcí. Odjezd od MŠ v 9:20 hodin.

Předpokládaný návrat autobusu před MŠ / ZŠ ve 12:20 hodin. 

 

Úplata za plaveckou výuku pro 1 žáka ZŠ = 415,-Kč.

Úplata za předplaveckou výuku pro 1 dítě MŠ = 366,-Kč.

(Mzdové a provozní náklady plavecké školy budou hrazeny z rozpočtu naší školy, žáci uhradí pouze příspěvek na dopravu.)

Splatnost plavecké výuky je k 30. červnu 2018 k rukám sekretářky školy.

 

Žáci ZŠ jsou povinni nosit do školy všechno učení i v den plavecké výuky z důvodu možného náhlého zrušení plavání.

Vzhledem k tomu, že plavecká výuka je součástí našeho ŠVP ZV Zdravá škola, je pro žáky ZŠ povinná a tomu odpovídá i způsob omlouvání. Žáci, kteří se nemohou z nejrůznějších příčin účastnit přímo výuky ve vodě, a zdravotní stav jim to umožňuje, budou absolvovat kurz „na sucho“, jelikož tato výuka probíhá v době školního vyučování a žáci jsou v jejím průběhu seznamováni s teorií plaveckých disciplín, pokyny k zajištění bezpečnosti a dalšími souvisejícími tématy.

Obdobně je předplavecká výuka součástí ŠVP PV Hrajeme si celý rok a její absolvování je pro děti z MŠ rovněž povinné.

 

Před zahájením plavecké výuky požadujeme:

  • kopii platného průkazu pojištěnce

  • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k plavecké výuce

  • souhlas s účastí dítěte / žáka na plavecké výuce

  • Při závažných zdravotních problémech žáka (např. epilepsie, astma, srdeční vady, kožní onemocnění, snížená hybnost apod.), musí být předloženo písemné vyjádření lékaře. Žáka/dítě s těmito zdravotními problémy pak musí vždy doprovázet zákonný zástupce, být po celou dobu přítomen v bazénu a zajišťovat individuální dohled nebo zvláštní péči.