Jdi na obsah Jdi na menu


Kritéria pro přijímání účastníků do ŠD pro školní rok 2020/2021

1. 6. 2020

O přijímání účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu oddělení školní družiny 30 účastníků.

 

Kritéria pro přijímání účastníků do školní družiny:

Věk účastníků (od nejmladších účastníků)

5 let → 7 bodů

6 let → 6 bodů

7 let → 5 bodů

8 let → 4 body

9 let → 3 body

10 let → 2 body

11 let → 1 bod

 

Ročník, který bude účastníky navštěvovat v příštím školním roce

1. r. → 6 bodů

2. r. → 5 body

3. r. → 3 body

4. r. → 2 body

5. r. → 1 bod

 

Místo trvalého pobytu účastníka

Dolní Svince → 5 bodů

Prostř. Svince → 5 bodů

Horní Svince → 5 bodů

Záluží → 7 bodů

Štěkře → 7 bodů

Čertyně → 7 bodů

Jiné (mimo D. a H. Třebonín) → 7 bodů

 

Přijati jsou účastníci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle trvalého bydliště, dále podle data narození. Rozhodování se neřídí správním řádem.

 

 

V Dolním Třeboníně dne 1. 6. 2020

 

Mgr. Jan Švec

ředitel školy