Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky k provozu ZŠ od 25.2.2021

25. 2. 2021

Od čtvrtka 25.2.2021 platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 25.2.2021 mimořádné opatření, podle kterého se zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech staveb bez vyjmenovaných ochranných prostředků (týká s i škol).

Do 28.2.2021 je možné ještě používat stávající ochranné prostředky. Od 1.3.2021 již nebude možné, aby žáci nosili ve škole ochranné štíty či látkové roušky, které nesplňují uvedenou normu.

Žáci ZŠ mohou nosit 1 jednorázovou zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou ústenku), respirátor FFP2 / KN 95 bez ventilu nebo nano roušku s filtrační účinností alespoň 95%.

Chtěl bych apelovat na rodiče, jejichž děti se aktuálně vzdělávají v naší ZŠ prezenčně, aby včas zajistili pro své děti předepsané ochranné prostředky a aby prověřili jejich požadované specifikace. Za tímto účelem přikládám 2 dokumenty, ve kterých je problematika podrobně rozepsána:

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k 25.2.2021.

Mimořádné opatření z 22.2.2021

 

Od pondělí 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. a 3. ročníku naší ZŠ - prezenční výuka je pro ně povinná.

 • Výuka probíhá dle rozvrhu platného od 1.9.2020.

Žáci 4. a 5. ročníků pokračují v povinné distanční výuce.

Jsou povoleny prezenční individuální konzultace podle pravidel stanovených školou, vždy pouze 1 pedagog + 1 žák (kterého může doprovázet zákonný zástupce). Vždy po předchozí dohodě.

 

 

Pohyb žáků před vstupem do školy, opuštění školy:

 • Před školou musí žáci dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Žáci se scházejí v areálu školy před hlavním vchodem.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Žáci odcházejí ze školy ve skupinách nebo samostatně a nezdržují se ve školním areálu.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci dopoledne používají domácí telefon s dálkovým otevíráním dveří.

 • Žáci vstupují do školy samostatně ve stanovených časech podle rozpisu, zvoní na kancelář ŠJ:

  • 7:20 – 7:30 ... 1. ročník
  • 7:30 – 7:40 ... 2. a 3. ročník

 • Ostatní osoby mohou do školy vstupovat pouze v nutných případech, po předchozí domluvě (hotovostní platby, konzultace apod.)

 

V budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách roušky po celou dobu, mohou je sundat pouze na nezbytně nutnou dobu při konzumaci potravin, při dodržení stanovených rozestupů.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány stanovené odstupy.
 • Při zachování homogenity třídy může být vzdělávací činnost realizována ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Během dne bude dle situace zařazován pobyt na čerstvém vzduchu.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání.

  • Zákonný zástupce zajistí, že žák nebude do ZŠ vnášet předměty, které nesouvisí s výukou.

  • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

  • Při sejmutí roušky (svačina) si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

Školní družina

 • Ranní ŠD není poskytována do odvolání.
 • Odpolední družina bude v rámci homogenních skupin řešena takto:
  • 1. ročník: od konce vyučování do 13:30 v I. třídě (K. Hospodářská)

  • 2. a 3. ročník: od konce vyučování do 16:00 v ŠD (D. Nepivodová)

   • Vzhledem k aktuální situaci zvažte nutnost a délku pobytu v ŠD

 

Přípravný kurz na zkoušky Cambridge English

 • Výuka žáků jazykové školy s právem státní zkoušky probíhá do odvolání distančně přes aplikaci Zoom.

 

Provoz školských poradenských zařízení

 • Individuální práce s klientem v ŠPZ je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Ve školní jídelně se stravují pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci mohou odebrat dotovanou stravu výdejním okýnkem v době od 11:00 do 11:15 hodin, případně dle pokynů vedoucí ŠJ.
 • Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Roušku odkládají žáci a zaměstnanci pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • Při stravování jsou zajištěny stanovené rozestupy mezi stoly.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Školní stravování probíhá ve školní jídelně, kde se střídají skupiny v časových odstupech s přihlédnutím k rozvrhu hodin zpravidla takto:
  • 11:25 - 1. r.

  • 12:00 - 2. r.

  • 12:20 - 3. r.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

Zveřejněné informace budeme aktualizovat s ohledem na aktuální situaci.

 

Zveřejněno dne 24.2.2021.