Jdi na obsah Jdi na menu


Informace pro rodiče a žáky k provozu ZŠ od 14.12.2020

14. 12. 2020

Opatření PES pro oblast školství

Informace k provozu škol a školských zařízení

Od pondělí 14.12.2020 pokračuje nadále prezenční výuka všech žáků 1. stupně ZŠ.

 • Výuka probíhá ve všech ročnících dle rozvrhu hodin platného od 1.9.2020.
 • Od 14. 12.2020 bude rozvrh hodin upraven tak, že:
  • ​Žáci 2. a 3. ročníku končí vždy stejně, tedy v 11:25
  • Žáci 4. a 5. ročníku končí také vždy stejně, tedy ve 12:20 (Inf odpadá)
  • Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou mít v úterý 15. 12. místo Tv hodinu Aj.
  • Informace k plánovaným předvánočním projektům předají žákům třídní učitelé

Pohyb žáků před vstupem do školy, opuštění školy:

 • Před školou musí žáci dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Žáci odcházejí ze školy ve skupinách nebo samostatně a nezdržují se ve školním areálu.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci dopoledne používají domácí telefon s dálkovým otevíráním dveří.

 • Žáci vstupují do školy samostatně ve stanovených časech podle rozpisu, zvoní na kancelář ŠJ:

 • 7:20 – 7:30 ... 1., 2. a 3. ročník

 • 7:35 – 7:40 ... 4. a 5. ročník

 • Ostatní osoby mohou do školy vstupovat pouze v nutných případech, po předchozí domluvě (hotovostní platby, konzultace apod.)

 

V budově školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách roušky po celou dobu, mohou je sundat pouze na nezbytně nutnou dobu při konzumaci potravin, při dodržení stanovených rozestupů.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček na uložení roušky.

 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

 • Při přesunech budou dodržovány stanovené odstupy.

 • Při zachování homogenity třídy může být vzdělávací činnost realizována ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 • Během dne bude dle situace zařazován pobyt na čerstvém vzduchu.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. Pozornost bude zaměřena více na teorii.

  • Zákonný zástupce zajistí, že žák nebude do ZŠ vnášet předměty, které nesouvisí s výukou.

  • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

  • Při sejmutí roušky (svačina, oběd) si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

Školní družina

 • Ranní ŠD není poskytována do odvolání.
 • Odpolední družina bude v rámci homogenních skupin řešena takto:
  • 1., 2. a 3. ročník: od konce vyučování do 16:00 v ŠD (D. Nepivodová)

   • Vzhledem k aktuální situaci zvažte nutnost a délku pobytu v ŠD

  • 4. a 5. ročník zatím bez ŠD

 

Přípravný kurz na zkoušky Cambridge English

 • Od pondělí 14.12.2020 začíná prezenční výuka obou skupin pod vedením lektora ve III. třídě ZŠ ve stanovených časech.

 

Provoz školských poradenských zařízení

 • Individuální práce s klientem v ŠPZ je realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Ve školní jídelně se stravují pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci mohou odebrat dotovanou stravu výdejním okýnkem v době od 11:00 do 11:15 hodin, případně dle pokynů vedoucí ŠJ.
 • Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Roušku odkládají žáci a zaměstnanci pouze při samotné konzumaci jídla a pití.
 • Při stravování jsou zajištěny stanovené rozestupy.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Školní stravování probíhá ve školní jídelně, kde se střídají skupiny v časových odstupech s přihlédnutím k rozvrhu hodin zpravidla takto:
  • 11:25 - 1. r.

  • 12:00 - 2. a 3. r. (žáci, kterým skončila výuka dříve, čekají pod dohledem v ŠD)

  • 12:20 - 4. a 5. r.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Informace budeme aktualizovat s ohledem na aktuální situaci.

 

Zveřejněno dne 11.12.2020