Jdi na obsah Jdi na menu


Informace k provozu MŠ od 18.11.2020

Od středy 18.11.2020 je obnoven provoz naší MŠ, který byl přerušen od 12.11.2020 v souladu s §3 odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb.

V případě, že dítěti byla nařízena karanténa, musí se před 1. vstupem do MŠ prokázat informací o negativním výsledku testu nebo dodržet 14 denní karanténu od posledního styku s pozitivním kontaktem.

Docházka do mateřské školy je povinná pro děti v posledním roce před nástupem k plnění povinné školní docházky. Tomu odpovídá i forma omlouvání důvodů nepřítomnosti.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

 • Dodržení odstupů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

 • Dítě je přiváděno pokud možno pouze jednou dospělou osobou ne starší 65 let.

 • Před školou je nutné dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 • Do šatny MŠ budou vcházet děti s doprovodem podle pokynů pracovníků mateřské školy podle aktuální situace mohou být přebírány děti bez vstupu doprovodu do šatny. Zákonní zástupci respektují požadavky zaměstnanců MŠ.

V prostorách mateřské školy

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 • Zákonný zástupce zajistí, že dítě nebude do MŠ vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí v MŠ budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat, otřít a nehrozí jejich poškození.

 • Při vyzvednutí dítěte nezůstanou v šatně žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (taška, batoh a pod).

 • Zákonný zástupce si po předání dítěte vezme roušku, se kterou přišlo dítě do MŠ, aby ji měl u sebe pro případ, že bude dítě vyzvedávat odpoledne ze školní zahrady (s ohledem na počasí a povětrnostní podmínky).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit. Případnou alergii dítěte je nutné doložit vyjádřením alergologa.

 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

 • O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení MŠ jsou pedagogové MŠ oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

Pravidla pro zajištění školního stravování

 • Stravování probíhá v běžném rozsahu.

 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Organizace předškolního vzdělávání

 • Začátek a konec předškolního vzdělávání byl stanoven od 6:30 do 16:30 hodin.

 

Informace budeme aktualizovat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a případné změny opatření.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020.

Zveřejněno dne 14.11.2020