Jdi na obsah Jdi na menu


Google Classroom (Učebna) - jak na to?

18. 1. 2021

Stručný návod k zacházení se službami G Suit

Školní Google účet žáka = e-mailová adresa žáka.

Přihlášením žáka se zpřístupní řada Aplikací (Služeb) Google.

Služby Google jsou dostupné pod ikonou 9 teček v pravém horním rohu. vystrizek-9-tecek.jpg

vystrizek-gmail-logo.jpg GMAIL - slouží především ke komunikaci mezi učitelem a rodičem (samozřejmě i naopak).

 • Komunikaci vidí pouze učitel, žák a dále všichni členové rodiny, kteří mají účet žáka přidaný do počítače nebo chytrého zařízení. Vše se synchronizuje v reálném čase.

vystrizek-kontakty-logo.jpg KONTAKTY - pro přehlednou evidenci e-mailových adres, využijí především učitelé k hromadné korespondenci.

vystrizek-meet-logo.jpg MEET - určen pro videokonference učitele s žáky, případně pro konzultace se zákonnými zástupci

 • Odkaz na videokonferenci jsme ze začátku zasílali e-mailem, od ledna 2021 je umístěn v záhlaví každé Učebny a e-mailem již zasílán nebude.

 • Odkaz na Meet videokonferenci je umístěn v barevném záhlaví Google Učebny (Google Classroom) vedle ikony kamery (Windows):

vystrizek-ucebna-pc-logo.jpg

 • nebo u chytrých telefonů jako malá kamera nad záhlavím Google Učebny (Android, apod.):

vystrizek-ucebna-mobil-logo-1.jpg

 • Podle toho, jaký předmět je vyučován on-line, se žák přihlašuje do odpovídající Učebny.

 • V případě on-line třídních schůzek či konzultací se zákonnými zástupci je Meet dostupný z těchto učeben:

  • I. TŘÍDA - Mgr. Karla Hospodářská

  • II. TŘÍDA - Mgr. Andrea Špindlerová

  • III. TŘÍDA - Mgr. Zdeňka Janouchová

  • ŘEDITELNA - Mgr. Jan Švec (Aj, Inf, Tv)

vystrizek-ucebna-a.jpg UČEBNA (CLASSROOM) - má několik základních funkcí:

 • STREAM - obdoba Chatu. To, co je zde napsáno vidí všichni, kteří jsou do konkrétní učebny přihlášeni. Například v Učebně českého jazyka pro 2. ročník se mohou (kromě učitele) konverzace účastnit všichni žáci 2. ročníku a tato konverzace je viditelná také pro všechny zákonné zástupce na všech zařízeních, na kterých došlo k přidání žákova účtu. Z těchto důvodů není Stream vhodné místo pro komunikaci o výchovně vzdělávacích tématech, obsahující osobní či citlivé údaje žáka. Stream slouží zejména k upřesnění učiva při on-line vzdělávání. Komunikace je zde srovnatelná s běžnou komunikací ve třídě mezi žákem a učitelem, jen s tím rozdílem, že do ní mohou nahlížet i rodiče.

 • PRÁCE V KURZU - je prostředí, kde učitel zadává žákovi práci, kterou může následně vyhodnotit. Zadaný úkol vidí opět všichni přihlášení do Učebny. Je zde několik možností:

  • Úkol - zaslaný úkol vyžaduje jeho splnění žákem ve stanoveném termínu a vrácení zpět učiteli ke kontrole.

  • Úkol s kvízem - úkol má podobu Google Formuláře, využitelného například pro jednoduché testy, pokud jej učitel vhodně nastaví, opravuje se "sám".

  • Materiál - ten se nevrací, slouží pouze pro prezentaci učiva žákovi.

 • LIDÉ - zde je přehled učitelů a žáků přihlášených do konkrétní učebny.

 • HODNOCENÍ - zobrazuje se pouze učitelům, kteří zde evidují práci žáků.

V případě potřeby obnovit heslo k účtu žáka se obraťte na vedení školy.