Jdi na obsah Jdi na menu


Angličtina 4.r.

ONLINE VÝUKA - OZNAČENÁ ZELENĚ (děláme s žáky společně)

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA - ORANŽOVĚ

____________________________________________________________________________________________

PO 14. LEKCI BUDE NÁSLEDOVAT TEST Z 9. - 14. LEKCE

____________________________________________________________________________________________

18.1.2021 - změna v zasílání přehledů učiva

 • PŘEHLEDY UČIVA NOVĚ NAJDETE V GOOGLE UČEBNĚ ŽÁKA - ZÁLOŽKA STREAM
  • Do Streamu mohou žáci přidávat komentáře, které se týkají učiva. Komentáře se zobrazují celému ročníku. Přehled žáků ve třídě najdete pod záložkou Lidé.
  • Pro individuální komunikaci s učitelem využívejte výhradně e-mail.
  • V učebně vypadá zadané učivo takto:

vystrizek-stream-aj-4.-r.-18.1.2021.jpg

 

14.1.2021

 • UNIT: 13: My new crayons
  • PS: 28 - kontrola / procvičení
  • UČ: 29 - Práce s texty
  • PS: 29 / celá - zašli ke kontrole (do pondělí)

13.1.2021

 • UNIT 12: My hobbies
  • Opakování v učebnici a kontrola PS
 • UNIT: 13: My new crayons
  • UČ: 28 a 29 - procvičení slovní zásoby
  • UČ: 28 - práce s texty
  • PS: 28 / celá společně, případně dokonči samostatně

11.1.2021

 • UNIT 12: My hobbies
  • UČ: 27 / 5 a 6 - procvič čtení, překlad (na středu), vyžij nahrávky č. 36, 37
  • PS: 26 / 4 (cvičení 2 a 3 vynechat)
  • PS: 27 / dokončit celou stranu (připrav na středu)
 • UNIT: 13: My new crayons
  • ​UČ: 28 a 29 - zapiš a nauč slovní zásobu (na středu)

 

7.1.2021

 • UNIT: 11: Kim is ill
  • ​UČ: 25 / 5 - ověření znalosti textu zpaměti
 • UNIT: 12: My hobbies
  • ​UČ: 26 - práce s texty
  • UČ: 26 a 27 - naučit slovní zásobu na 11.1.
  • PS: - nic

6.1.2021

 • UNIT 11: Kim is ill
  • Ověření znalostí a opakování 11. lekce
 • UNIT: 12: My hobbies
  • UČ: 26 a 27 - procvičení slovní zásoby
  • UČ: 26 - práce s texty
  • PS: 26 / 1 a 27 / 5

4.1.2021

 • UNIT 11: Kim is ill (zopakování učiva zadaného před vánočními prázdninami)
  • UČ: 24 / 1 - čtení a překlad
  • UČ: 24 / 2  - příprava odpovědí k textu
  • UČ: 25 / 4  - zpaměti časování plných i stažených tvarů i v záporu
  • UČ: 25 / 5  - naučit zpaměti - bude zkoušeno ve čtvrtek 7.1.2021
  • PS: 24 a 25 dokončit vše
  • Opakuj si slovíčka z lekcí 1 - 11
 • UNIT 12: My hobbies
  • UČ: 26 a 27 - zapiš novou slovní zásobu a nauč se ji

 

26.11.2020

 • UNIT 9: How many cars are there?
  • PS: 20 / kontrola, opakování
  • UČ: 21 / 4, 5
  • PS: 21 / celá - zašli ke kontrole (do pátku)
  • Opakování lekcí 5 - 8 (příprava na test)

25.11.2020

 • UNIT 9: How many cars are there?
  • Sešit na slovíčka - kontrola zápisu slovíček
  • UČ: 20 / 2, 3
  • PS: 20 / celá (dokončit samostatně)
  • Opakování lekcí 1 - 4 (příprava na test)

23.11.2020

 • UNIT 9: How many cars are there?
  • UČ: 20 a 21 - zapiš novou slovní zásobu a nauč se ji
  • UČ: 20 / 3 - přepiš žlutý rámeček do sešitu na slovíčka na pravou stranu, projdi si pravidla výslovnosti
   • ​(znělé souhlásky: b, v, d, ď, z, ž, g, h) x (neznělé souhlásky: p, f, t, ť, s, š, k, ch)
  • Opakuj si učivo a slovíčka z lekcí 1 - 8

19.11.2020

 • UNIT 8: Revision
  • PS: 18 a 19, opakování

18.11.2020

 • UNIT 8: Revision
  • Sešit na slovíčka - kontrola zápisu slovíček
  • UČ: 18 a 19 - práce s texty, opakování

16.11.2020

 • UNIT 8: Revision
  • UČ: 18 a 19 - zapiš novou slovní zásobu a nauč se ji

 12.11.2020

 • UNIT 7: Find the ball
  • UČ: 17 / 4, 5 - práce s texty a obrázkem
  • PS: 17 / celá - zašli ke kontrole (do pátku)

 11.11.2020

 • UNIT 7: Find the ball
  • Sešit na slovíčka - kontrola zápisu slovíček a obrázků v lekci č. 7
  • Ověření znalosti nové a staré slovní zásoby
  • UČ: 16 - práce s texty
  • PS: 16

9.11.2020

 • UNIT 7: Find the ball
  • UČ: 16 a 17 - zapiš novou slovní zásobu a nauč se ji
  • UČ: 16 / 1, vyber celkem 3 obrázky s různou předložkou a nakresli je do sešitu (prostor pro obrázky)
  • UČ: 17 / 3, nakresli do sešitu (prostor pro obrázky) + nauč se zpaměti

 

6.11.2020

 • UNIT 6: My birthday
  • ověřování znalostí slovní zásoby (3. ročník, lekce 18 - 28)
  • UČ: strana 14 a 15 / práce s texty
  • PS: strana 15 / celá - pošli ke kontrole

3.11.2020

 • UNIT 6: My birthday
  • UČ: strana 14 / 2, píseň - dobrovolně
  • UČ: strana 14 / 1, čtení a překlad
  • UČ: strana 15 / celá, práce s textem, nahrávky č. 20, 21, 22
  • PS: strana 14 / celá

2.11.2020

 • UNIT 5: In the classroom
  • PS: strana 13 / celá - pošli ke kontrole
 • UNIT 6: My birthday
  • UČ: strana 14 a 15, zapiš slovní zásobu a nauč se ji
  • UČ: strana 14 / 1, čtení a překlad - využij nahrávku č. 18
  • UČ: strana 14 / 2, nauč se písničku na příští hodinu, nahrávka č. 19

22.10.2020

 • UNIT 5: In the classroom
  • UČ: strana 13 / 4, přečti a přelož,
  • UČ: strana 13 / 5, napiš do sešitu obdobné věty podle skutečnosti (tvé třídy), pozor na jednotné a množné číslo
  • UČ: strana 13 / 6, spoj co k sobě z obou sloupečků patří
  • PS: strana 13 / celá

20.10.2020

 • UNIT 4: Count to twenty
  • UČ: strana 10/2 a 11/5, opakování
 • UNIT 5: In the classroom
  • UČ: strana 12a 13 napiš a nauč slovní zásobu 
  • UČ: strana 12/3, všechny věty přečti a přelož, věty z pravého sloupečku přepiš do sešitu anglicky a napiš k nim český překlad.
  • PS: strana 12 / celá

19.10.2020

 • UNIT 4: Count to twenty
  • UČ: strana 10 a 11, opakování
  • UČ: strana 10/3, tvoř podobné otázky a odpovídej
  • UČ: strana 11/5, tvoř podobné věty k textům a rozhoduj, zda jsou pravdivé
  • UČ: nauč se počítat 1 - 20 a také 20 - 1

16.10.2020

 • UNIT 4: Count to twenty
  • UČ: strana 11/5, tvoř podobné věty k článku podle vzorových a odpovídej, zda jsou správné nebo ne
  • PS: strana 11/celá, u cvičení 11/7 si pusť nahrávku a zkus doplnit (bez koukání do učebnice, prosím)
  • Na pondělí projdi a zopakuj všechna slovíčka ze 3. ročníku - Lekce 18 - 28, (která jsi zapomněl, ta se douč, použij loňský sešit na slovíčka a PS)

15.10.2020

 • UNIT 4: Count to twenty
  • UČ: strany 10 a 11, čtení a překlad článků 1 a 4
  • Naučit počítat od 1 do 20 a také pozpátku, nahrávka č. 12
  • UČ: strana 10/3, tvorba otázek a odpovědí podle vzorů
  • PS: strana 10/celá, všichni dokončí