Jdi na obsah Jdi na menu


Český jazyk 2.r.

14. 10. 2020

ONLINE VÝUKA - OZNAČENÁ ZELENĚ (děláme s žáky společně)

SAMOSTATNÁ PRÁCE DOMA - ORANŽOVĚ

18.11.2020

 • Zahájení prezenční výuky

17.11.2020

 • Státní svátek

16.11.2020

 • Samostatná práce podle pokynů vyučujícího

13.11.2020

 • PÍSANKA: 12
 • Povinná a doporučená četba (o odevzdání čtenářského deníku budu ještě informovat)
 • KONTROLNÍ SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ FORMOU ONLINE TESTU (probraná látka k 31. 10.)

12.11.2020

 • DRUHY VĚT - PROCVIČOVÁNÍ
  • Procvičování vět - změň uvedené věty podle zadání:
   • ​Půjdeš zítra ven? → O
   • Dostal jsem k narozeninám psa. T
   • Přineseš mi tu knihu? R
   • Venku je ošklivé počasí. T
   • Pouštějí děti draky? P
  • BČ: 13

11.11.2020

 • DRUHY VĚT - OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ
  • PS: 21
  • BČ: 11
  • BČ: 12
  • PÍSANKA: 11

10.11.2020

 • DRUHY VĚT - VĚTA ROZKAZOVACÍ + VĚTA PŘACÍ
  • UČ: 27, 28
  • Povinná a doporučená četba (o odevzdání čtenářského deníku budu ještě informovat)

9.11.2020

 • DRUHY VĚT
  • ​PS: 20
  • UČ: 26 / 7 - 3 věty oznamovací, 3 věty tázací (sešit Š+D)
  • UČ: 26 / 8b, diktát - zaslat k náhled 

​ 

Do 6.11.2020

 • ČÍTANKA: strana 32, 36 (včetně otázek k textu), ke straně 36 můžete využít video
 • PÍSANKA: strana 9, 10 - zaslat k náhledu

6.11.2020

 • Prostor pro samostatnou práci, případně využití individuálních konzultací (telefonicky, online).

5.11.2020

 • DRUHY VĚT – VĚTY TÁZACÍ
 • Uč. str. 24 - 25
 • BČ str. 10
 • samostatná práce (sešit Š + D) - Utvoř a napiš 5 vět tázacích a vyznač pastelkou konec věty

4.11.2020

 • DRUHY VĚT – VĚTA OZNAMOVACÍ
 • Uč. str. 23
 • samostatná práce (sešit Š + D) – Odpověz písemně (celou větou) na následující otázky a vyznáč pastelkou konec každé věty.
  • Otázky:
   • Jaké je venku počasí?
   • Které předměty ve škole máš nejraději?
   • Co rád děláš na podzim?
   • Máš doma nějakého zvířecího kamaráda?

3.11.2020

 • DRUHY VĚT
  • PS str. 19
  • BČ str. 9
  • PŘEPIS (sešit Š + D) viz uč. str. 22/1 - 4 první věty + pastelkou vyznačit znaménko na konci věty  

2.11.2020

 • DRUHY VĚT
  • Uč. str. 22
  • PS str. 18
  • diktát (viz uč. str. 21/2 – diktovat věty ve správném pořadí)
 • MLUVENÍ VE VĚTÁCH – PROCVIČOVÁNÍ
 • BČ str. 8

23.10.2020

 • ČÍTANKA: strana 30 - 31 (včetně otázek k textu)
 • PÍSANKA: strana 8 (dodělat) + strana 15 / třešně a soutěž
 • PS: strana 17
 • DIKTÁT: (zaslat k náhledu)

22.10.2020

 • UČ: strana 20 - 21 (včetně slohového cvičení - ústně)
 • PÍSANKA: strana 8
 • ČÍTANKA: strana 28 - 29 (včetně otázek k textu)

21.10.2020

 • POŘÁDEK VĚT
  • UČ: strana 19
  • PS: strana 16 (pokud nestihneme s žáky společně - dodělat samostatně)

20.10.2020

 • MLUVENÍ VE VĚTÁCH
  • UČ: strana 18
  • PS: strana 15

19.10.2020

 • ABECEDA
  • PS: strana 13 + opakování a procvičování
  • DIKTÁT

16.10.2020

 • DIKTÁT - UČ: strana 15/2 + seřadit podle abecedy
 • Abeceda KOUMÁK (Pracovní list str. 35)

15.10.2020

 • BČ: strana 6 (dokončit)
 • UČ: strana 15/4 - přepsat do sešitu Š+D (školní a domácí)
 • PÍSANKA: strana 6
 • ČÍTANKA: strana 16

14.10.2020

 • DIKTÁT do sešitu na diktáty - UČ: strana 14 + seřadit daná slova podle abecedy (číslujeme tužkou)
 • PS: strana 12 - dokončit kontrolu a doplnit. (Trénovat porozumění zadání u jednotlivých cvičení.)
 • BČ: strana 6