Jdi na obsah Jdi na menu


Český jazyk 5.r.

1. 1. 2020

Do 26.6.2020

 • Opakování a procvičování

Do 19.6.2020

 • Závěrečné opakování
  • UČ: strana 140 - 144
  • PS: strana 37 - 40
  • MPS: procvičuj

Do 12.6.2020

 • Přímá a nepřímá řeč
  • UČ: strana 137 / rámečky umět
  • UČ: strana 138 / 2
  • UČ: strana 139 / 5
  • PS: strana 35 / 1, 36 / 1
  • PS: strana 36 / 1c, 1d, 1e - ke kontrole wink

Do 5.6.2020

 • Věta jednoduchá a souvětí
  • UČ: strana 135 / všechny rámečky umět
  • UČ: strana 135 / 1, 136 / 2, 3, 4
  • PS: strana 34 / 1, 2, 3
  • PS: strana 34 / 2a - ke kontrole wink

Do 29.5.2020

 • Shoda s několikanásobným podmětem
  • UČ: strana 132, 133 / všechny rámečky umět
  • UČ: strana 132 / 2
  • UČ: strana 133 / 1, 2, 3
  • PS: strana 32 / 1, 2, 1
  • PS: strana 32 / 2 (sloveso v závorce) - ke kontrole wink
  • MPS: strana 21

25.5.2020

 • Videovýuka od 8:20

22.5.2020

 • Shoda podmětu s přísudkem
  • PS: strana 31 / 2 i 3 - ke kontrolewink
  • PS: strana 31 / 4, 5

21.5.2020

 • Shoda podmětu s přísudkem
  • UČ: strana 131 / žlutý rámeček - umět
  • UČ: strana 131 / 5, 6, 7, 8
 • PS: strana 31 / 1

20.5.2020

 • Shoda podmětu s přísudkem
  • UČ: strana 130 / žlutý rámeček, modré rámečky - umět
  • UČ: strana 130 / 3, 131 / 4
  • PS: strana 31 / 1

19.5.2020

 • Přísudek rozvitý
  • PS: strana 30 / 1

18.5.2020

 • Přísudek rozvitý
  • UČ: strana 129 / modrý rámeček - umět
  • UČ: strana 129 / 5

15.5.2020

 • Přísudek slovesný
  • PS: strana 30 / 1 - ke kontrole wink
  • PS: strana 30 / 2

14.5.2020

 • Přísudek několikanásobný
  • UČ: strana 128 / 3a, 3e, 3f

13.5.2020

 • Přísudek slovesný
  • PS: strana 29 / 2 - ke kontrolewink

12.5.2020

 • Přísudek slovesný
  • PS: strana 29 / 1, 3, 4

11.5.2020

 • Přísudek slovesný
  • UČ: strana 127 / žlutý rámeček - umět
  • UČ: strana 127 / 1, 2

8.5.2020

 • Státní svátek

7.5.2020

 • Podmět rozvitý
  • UČ: strana 126 / 1c, 3, 4

6.5.2020

 • Podmět rozvitý
  • UČ: strana 126 / modrý rámeček - přečíst
  • PS: strana 28 / 1 (nahoře) - ke kontrole wink
  • PS: strana 28 / 1, 3

5.5.2020

 • Podmět několikanásobný
  • UČ: strana 125 / 3 žluté rámečky - umět
  • UČ: strana 125 / 1, do sešitu zapiš vzorce souvětí - ke kontrole wink

4.5.2020

 • Podmět vyjádření a nevyjádřený
  • UČ: strana 124 / žluté rámečky - umět
  • UČ: strana 124 / 1, 2
  • PS: strana 27 / 1, 3 + 27 / 2 - ke kontrole wink

1.5.2020

 • Státní svátek

30.4.2020

 • UČ: strana 123 / žluté rámečky - umět
 • PS: strana 26 / 1
 • PS: strana 26 / 2 - ke kontrole wink

29.4.2020

 • MPS: strana 57

28.4.2020

 • Druhy příslovcí
  • UČ: strana 121 / 5
  • UČ: strana 122 / hnědá tabulka - umět

27.4.2020

 • Příslovce
  • UČ: strana 120 / žlutý rámeček - umět
  • PS: strana 25 /1, 2, 3

24.4.2020

 • Skloňování základních číslovek
  • MPS: strana 56

23.4.2020

 • Skloňování základních číslovek
  • MPS: strana 55

22.4.2020

 • Skloňování základních číslovek
  • PS: strana 24 / 2, 3
  • MPS: strana 51

21.4.2020

 • Skloňování základních číslovek
  • UČ: strana 118, 119
  • PS: strana 23 / 5
  • PS: strana 24 / 1

20.4.2020

 • Skloňování základních číslovek
  • UČ: strana 117
  • PS: strana 23 / 1, 2, 4
  • PS: strana 23 / 3 - ke kontrole wink (používej i pomocná slovíčka: těmi = třemi, těma = dvěma)

17.4.2020

 • Skloňování základních číslovek (nepoužívat koncovky -ouch, -oum)
  • UČ: strana 116 - tabulky a všechna cvičení

16.4.2020

 • Číslovky
  • UČ: strana 114 / 7 a 115 / 8

15.4.2020

 • Číslovky
  • PS: strana 22 / 2, 3

14.4.2020

 • Číslovky
  • UČ: strana 101
  • UČ: strana 112, 113, 114 - přečíst + naučit druhy číslovek (str. 113) a modrou a žlutou část (str. 114)
  • PS: strana 21 / 1, 2 a 22 / 1 - ke kontrole wink

10.4.2020

 • Velikonoční prázdniny

9.4.2020

 • Velikonoční prázdniny

8.4.2020

 • Zájmena - opakování 
  • MPS: strana 59 a 60

7.4.2020

 • Zájmena - opakování 
  • UČ: strana 109 / 2a - do sešitu a ke kontrole wink
  • PS: strana 20 / 3

6.4.2020

 • Zájmena - opakování
  • UČ: strana 109 / 1g, 1h, 1i - všechny 3 do sešitu a ke kontrole wink
  • PS: strana 19 / 2

3.4.2020

 • Skloňování přivlastňovacích zájmen
  • MPS: strana 47, 48 - ke kontrole wink

2.3.2020

 • Skloňování přivlastňovacích zájmen
  • MPS: strana 45, 46

1.4.2020

 • Skloňování přivlastňovacích zájmen
  • PS: strana 19 / 2, 3

31.3.2020

 • Skloňování přivlastňovacích zájmen
  • PS: strana 19 / 1
  • MPS: strana 44

30.3.2020

 • Skloňování přivlastňovacích zájmen
  • UČ: strana 107 / 2
  • PS: strana 18

27.3.2020

 • Zájmena
  • PS: strana 18 / 4 - ke kontrole wink

26.3.2020

 • Zájmena
  • UČ: strana 106 - poučka
  • PS: strana 18 / 3 - ke kontrole wink

25.3.2020

 • Zájmena
  • UČ: strana 105 - poučka
  • UČ: strana 105 / 8
  • PS: strana 18 / 1 a 2

24.3.2020

 • Zájmena
  • UČ: strana 104
  • PS: strana 17 / 1a, 17 / 1b, c, d, e, f - ke kontrole wink

23.3.2020

 • Zájmena
  • UČ: strana 104 - poučka
  • PS: strana 16 / 3 a 4

Do 20.3.2020

 • Skloňování osobních zájmen
  • UČ: strana 103 a 104
  • PS: strana 16
  • MPS: strana 43

Do 17.3.2020

 • Zájmena - úvod
  • UČ: strana 102 - druhy zájmen
  • PS: strana 16
  • MPS: strana 42

Do 13.3.2020

 • Slovesa - opakování
  • UČ: do strany 99 (včetně)
  • PS: do strany 14
  • MPS: do strany 41